Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen: hoe kan ik ze ondersteunen

tweedaagse cursus
596.18.01

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

€ 525,-
Inclusief lunch.
Tweedaagse cursus van 09:30 - 16:30 uur inclusief lunch

Leerkrachten en andere professionals in het basisonderwijs (zoals onder andere intern begeleiders en schoolpsychologen), krijgen regelmatig te maken met kinderen die getraumatiseerd zijn of chronische stress ondervinden. Leerlingen kunnen getraumatiseerd raken door een scheiding, een overlijden, door dat ze gepest worden, gevlucht zijn, etc. De training is bedoeld voor hen die meer kennis willen over de invloed van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en concrete handvatten om getraumatiseerde kinderen optimaal te ondersteunen.

Doorbreek de negatieve spiraal

De training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten en andere onderwijsprofessionals kunnen hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken.
De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress. Deze inzichten zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in o.a. powerpoint-dia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen met eigen casuïstiek.

doelgroep

Professionals in het basisonderwijs: leerkrachten, psychologen en pedagogen, K&J psycholoog NIP/Schoolpsychologen, Orthopedagoog-Generalisten, intern begeleiders, school maatschappelijk werkers, schooldirecteuren. De training heeft het meeste draagvlak binnen een school als deze gevolgd wordt door meerdere professionals (minimaal twee) binnen een school.

doelstelling

Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat

onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen;
onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen;
onderwijsprofessionals beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
onderwijsprofessionals een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
onderwijsprofessionals steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

werkwijze

De training volgt het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen van Leony Coppens e.a.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Leony Coppens, Marthe Schneijderberg (2015): Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen - een praktisch handboek voor het basisonderwijs. ISBN 9789088505621.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend12 punten
K&J NIPtoegekend6 punten
diagnostiek 5 punten
behandeling 1 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend6 punten
diagnostiek 5 punten
behandeling 1 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dafna Zwarts is klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Lees verder

Jolanda Buijze is ambulant begeleider / individueel leerlingbegeleider.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact