Leren en ontwikkelen in werk (module 4)

duurbare inzetbaarheid, zelfsturing en loopbaanontwikkeling

driedaagse module
891.19.01
Nader te bepalen
€ 1.175,-
Inclusief literatuur en lunch.
3 dinsdagen van 09.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Leergang Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid
De leergang bestaat uit 5 modules. De leergang heeft de vorm van een carrousel, waarin men op elk moment kan instappen, waarbij de modules los en op zich staand gevolgd kunnen worden of als een gehele opleidingsreeks kunnen worden afgenomen. De volgorde waarin men de modules volgt is vrij.

Met het volgen van de gehele leergang voldoen A&O en A&G psychologen aan de (cursorische) eisen die gelden voor herregistratie.

De leergang biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog.
Waardevolle theorieën en wetenschappelijk onderzochte methodieken en instrumenten worden behandeld. Nieuwe ontwikkelingen in het vak passeren de revue. Ook worden aansprekende voorbeelden uit de praktijk door collega’s gepresenteerd. De cursist vertaalt de theoretische en praktische inzichten en instrumenten naar haar/zijn eigen werkpraktijk. Daarnaast staan bruikbare kennis en inzichten uit aangrenzende beroepsvelden op het programma. Denk aan juridische, marketing en bedrijfskundige invalshoeken, maar ook klinisch psychologische inzichten uit de neuropsychologie en hersenonderzoek.

Leren en ontwikkelen in werk (module 4)

Hoe zorgen organisaties ervoor dat hun mensen zich blijven ontwikkelen, dat zij van waarde blijven voor de organisatie, en voor zichzelf, op een steeds maar flexibeler wordende arbeidsmarkt? Welke leeractiviteiten hebben werkelijk impact en in welke vorm?
Hoe zorgen A&O psychologen ervoor dat begrippen als duurzame inzetbaarheid, zelfsturing, loopbaanontwikkeling etc. geen holle begrippen worden die als beleidsfrasen te pas en te onpas worden gebezigd De meest recente inzichten uit de motivationele psychologie, positieve psychologie en gedragsbeïnvloeding (David Rock; gebroeders Heath) zullen de revue passeren. De deelnemer krijgt hanteerbare en praktische antwoorden op bovenstaande vragen.

korting

De cursusprijs per module van vier dagen bedraagt € 1485,00, een module van drie dagen € 1175,00.
Wanneer u drie of meer modules gaat volgen krijgt u korting.
Voor de derde module 8% korting
Voor de vierde module daarboven 9% korting
En voor de vijfde module daarboven 10% korting.

module 1

Het individu aan/en het werk (module 1)

module 2

Het individu in de organisatie (module 2)

module 3

Strategisch Human resource management (module 3)

module 5

Nieuwste ontwikkelingen in de A&G/A&O psychologie (module 5)

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.H. Reijerse (Cora) - docenten - 10682960

Cora Reijerse is opgeleid als cliëntgerichte en systeemgerichte psychotherapeut. Ze heeft als extern HR adviseur gewerkt voor allerlei organisaties zoals Philips, Shell, Hewlett Packard en Corus. Ook de thuiszorg en het onderwijs horen tot haar opdrachtgevers. De laatste jaren heeft zij zich verdiept in Appreciative Inquiry, een verandermanagement benadering die gebaseerd is op het waarderen van de kracht in mensen en systemen en het zoeken naar mogelijkheden om de toekomst vorm te geven.

Lees verder

Nathalie Ladan is opgeleid als neuropsycholoog, en inmiddels al vele jaren werkzaam in het veld van de arbeid & organisatie en arbeid & gezondheidspsychologie. Zij is werkzaam als intern psycholoog bij de overheid en werkt daarnaast als zelfstandig psycholoog.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact