Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Leiding geven aan een behandelteam

versterk je professionaliteit in leiderschap en teammanagement

vijfdaagse cursus
762.22.01
€ 1.260,-

inclusief lunch

.
5 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het sturen en coördineren van een behandelteam is een vak op zich. Naast kennis van de behandeling zijn ook andere vaardigheden nodig. Zoals het kunnen inspelen op de groepsdynamiek in teams, het leidinggeven aan professionals, kennis van en visie op het behandelbeleid en management-organisatiekunde.
Al deze facetten komen tijdens de cursus aan bod. Iedere bijeenkomst heeft een centraal onderwerp met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. Een methodische onderbouwing voor professioneel, doelmatig en makkelijk leidinggeven.

doelgroep

Psychiaters (i.o.), klinisch-psychologen (i.o.),psychotherapeuten (i.o), gz-psychologen, verpleegkundig specialisten en andere pro-fessionals werkzaam in de gezondheidszorg, die als regiebehandelaar of leidinggevende een team (gaan) aansturen, en hun com-petentie hierin willen vergroten.

groepsprocessen in je team leren gebruiken

Interactionele processen in de samenwerking kunnen een team maken of breken. In deze cursus leer je hoe je kunt profiteren van de verschillende persoonlijkheden en hun samenwerkingsprocessen en hoe je lastige processen kunt ombuigen of begrenzen. Omdat teams die goed georganiseerd zijn, doelgerichter samenwerken, komt organisatiekunde ook aan bod. De rode draad door de cursus is leiderschap. Je brengt je eigen stijl van leidinggeven in kaart en leert je eigen mogelijkheden op dit gebied benutten en uitbreiden. Na afloop heb jij als teamleider of regiebehandelaar je leiderschap en teammanagement versterkt en kun je op methodische en professionele wijze een team opzetten en leiden.

inhoud

 • missie, visie, beleid in de teamorganisatie;
 • leidinggeven: techniek, houding en stijl;
 • bevoegdheid, mandaat en gezag;
 • autonomie en zelfsturing;
 • teamcohesie en samenwerking;
 • normen en cultuur benutten;
 • rollen in het team gebruiken;
 • optimaal vergaderen en effectieve besluitvorming;
 • teamproblemen hanteren;
 • vernieuwing teambehandeling.

opbouw cursus

De werkwijze is uitermate praktisch en gestructureerd. Iedere bijeenkomst heeft een centraal onderwerp met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. De theorie wordt meteen praktisch toepasbaar gemaakt in concrete technieken, die vervolgens worden getraind. Casuïstiek uit de teams van de deelnemers vormt het uitgangspunt en waar mogelijk worden praktijksituaties nagespeeld. Elke bijeenkomst eindigt met observatie- en oefenopdrachten die de keer daarop worden besproken. De dertig contacturen zijn verdeeld over vijf dagen van zes uur, met telkens een hoofdonderwerp voor de ochtend en één voor de middag.

aan te schaffen literatuur

 • Willem de Haas (2020 Tweede herziene editie). 'Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg'

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogin aanvraag? uren
Kwaliteitsregister Psychotherapiein aanvraag28 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag28 punten
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. W. de Haas (Willem) - docenten - 1020382234

Willem de Haas is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is opgeleid als groepspsychotherapeut, Pesso-psychotherapeut en individueel psychotherapeut (psychodynamisch, MBT en EMDR).

Lees verder

Helga Aalders is klinisch psycholoog en groepspsychotherapeut Altrecht en in eigen praktijk te Zeist: Aalders-wismans.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact