Leesproblemen en dyslexie

signalering, diagnose en advisering

driedaagse cursus
509.20.01
€ 695,-

Inclusief (online) literatuur en lunch.

.
3 maandagen van 10.00 - 17.00 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Dyslexie is één van de meest voorkomende leerstoornissen. Voor jeugdhulpverleners is het belangrijk deze stoornis te kunnen signaleren en diagnosticeren en haar te kunnen onderscheiden van andere stoornissen, die qua symptomen overeen kunnen komen.

doelgroep

(GZ-)Psychologen en orthopedagogen, die in de praktijk direct of indirect in aanraking komen met bovengenoemde leerstoornissen (in het onderwijs, de jeugdzorg maar ook klinische settings voor volwassenen, eerstelijnspsychologen). Verwacht wordt dat de deelnemers ervaring hebben met psychodiagnostisch (test)onderzoek. De nadruk van de cursus ligt op (test)diagnostiek.

nota bene

Er is ook een cursus Dyscalculie: van signalering naar diagnose en Dyscalculie: behandeling.

voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers ervaring hebben met psychodiagnostisch (test)onderzoek. De nadruk van de cursus ligt op (test)diagnostiek.

doelstelling

Aan het eind van de cursus

  • heeft de deelnemer state-of-the-art kennis van de theoretische achtergronden van leesstoornissen;
  • is de deelnemer bekend met het dyslexiebeleid in overheid en zorg;
  • is de deelnemer in staat dyslexie te signaleren;
  • kan de deelnemer differentiaaldiagnostiek naar leerproblemen opzetten en uitvoeren;
  • kan de deelnemer over de aanpak adviseren.

inhoud

  • cognitieve factoren die ten grondslag liggen aan leesstoornissen;
  • cognitieve, neuropsychologische en psycholinguïstische aspecten van dyslexie;
  • differentiaaldiagnostiek, differentiatie van dyslexie met andere probleemgebieden, comorbiditeit;
  • testmateriaal.

werkwijze

Theoretische inleidingen, literatuurstudie en -bespreking, casuïstiekbespreking en huiswerkopdracht.
Voorafgaande aan de cursus krijgt u toegang tot een aantal (vooral Engelstalige) artikelen.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend27 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend5 punten
K&J - NIPtoegekend18 uren
diagnostiek 12 uren
behandeling 4 uren
overig 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 uren
diagnostiek 12 uren
behandeling 4 uren
overig 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. S. Aravena (Sebastián) - docenten - 1882384367

Sebastián Aravena studeerde af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam met ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie als specialisaties. Daarna promoveerde hij met onderzoek naar het leren van de correspondenties tussen letters en klanken en de relatie daarvan met leesvloeiendheid.

Lees verder

Maaike Zeguers studeerde ontwikkelingspsychologie, schoolpsychologie en orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hier ontstond haar interesse in de schoolpsychologie, en haar affiniteit met zowel het klinische en wetenschappelijke werkveld.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact