Leesproblemen en dyslexie

Diagnostiek en behandeling volgens protocol 3.0 en de brede vakinhoudelijke richtlijn

driedaagse cursus
Startdata
-
509.24.01
€ 760,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 10 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Woensdag 17 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Woensdag 24 april 2024 van 10:00 tot 17:00
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Dyslexie is één van de meest voorkomende en meest bekende neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. De zorg rondom dyslexie is bovendien al jaren in hoge mate geprotocolleerd. Toch is het veld constant in beweging. Zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk is men de afgelopen decennia anders gaan kijken naar ernstige leerproblematiek. Dit heeft ertoe geleid dat ook het beleid in Nederland verschillende keren is bijgesteld. Recentelijk nog verschenen het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 (PDD &B 3.0) en de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD). Als je in het dyslexieveld werkt of gaat werken is het best lastig voortdurend op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. In deze cursus helpen we je daarbij! 

Doelgroep
De cursus is ideaal voor psychologen en orthopedagogen die net (gaan) werken in het dyslexieveld, maar ook als je al een tijdje rondloopt in het veld is het een krachtige manier om je kennis en vaardigheden te actualiseren. 

Doelstellingen
Na afloop van deze cursus: 

 • Heb je state-of-the-art kennis van een gezonde en verstoorde leesontwikkeling, dyslexie en de verschillende verklaringsmodellen voor lees- en spellingproblemen.
 • Kun je (differentiaal)diagnostiek naar lees-en spellingproblemen opzetten en uitvoeren.
 • Kun je diagnostisch redeneren in relatie tot ernstige lees- en/of spellingproblematiek bij complexe casuïstiek. 
 • Kun je een rapport en een dyslexieverklaring opstellen.
 • Kun je (handelingsgerichte) adviezen geven aan ouders en school in relatie tot ernstige lees- en spellingproblemen en adviseren over technische hulpmiddelen.
 • Kun je een effectieve behandeling uitvoeren bij kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen. 

Inhoud 
In drie dagen leer je alles over de meest actuele theorieën rondom dyslexie en het beleid in Nederland en word je klaargestoomd om op hoog niveau mee te draaien in de klinische praktijk. PDD&B 3.0 en de BVRD staan hierbij centraal. Je leert welke tests er beschikbaar zijn en hoe je een goed onderzoek opzet, hoe je een dossier screent en welke technische hulpmiddelen er zijn. Je leert om zelf effectieve behandeling uit te voeren bij kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen. 

Opbouw
Onderwerpen dag 1:

 • Normale en verstoorde leesontwikkeling 
 • Diagnose dyslexie, verklaringsmodellen en dwaalwegen
 • Verwijzing voor dyslexieonderzoek
 • Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0
 • De Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie

Onderwerpen dag 2:

 • Differentiaaldiagnostisch onderzoek bij ernstige leesproblemen 
 • In Nederland beschikbare tests
 • Casuïstiek
 • Rapportage en dyslexieverklaring

Onderwerpen dag 3:

 • Advisering bij ernstige lees- en spellingproblematiek
 • Werkzame componenten in gespecialiseerde behandeling van ernstige lees- en/of spellingproblemen
 • Behandeleffectiviteit en het meten daarvan
 • Voorwaarden voor succesvolle behandeling
 • Behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen bij meervoudige problematiek
 • Technische hulpmiddelen bij lees- en spellingproblemen

Toetsing
Je krijgt tijdens de laatste bijeenkomst een take-home tentamen mee met vragen over casuïstiek in elke fase van het zorgtraject (screening, testkeuze, interpretatie van gegevens, rapportage, advisering en behandeling). De deelnemer stuurt de opdracht naar de docent en deze beoordeelt de uitwerking van de opdracht. 

Literatuur

 • Peterson, R. L., & Pennington, B. F. (2015). Developmental dyslexia. Annual review of clinical psychology, 11, 283-307. (27p)
 • Snowling, M. J., Hulme, C., & Nation, K. (2020). Defining and understanding dyslexia: past, present and future. Oxford Review of Education, 46(4), 501-513. (14p)
 • Tijms, J., de Bree, E., Bonte, M., De Jong, P. F., Loykens, E., & Reij, R. (2021). Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling-versie 3.0. (58p)
 • Scheltinga, F., Tijms, J., Zeguers, M., Rolak, M., & de Bree, E. (2021). Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie. NIP, NVO, NKD & LBRT. Hoofdstuk 1, 3, 4 & 5 (89p)

De eerste twee worden geplaatst in de digitale leeromgeving. Moodle. De laatste twee zijn gratis te downloaden via www.dyslexiecentraal.nl

Een uitgebreide selectie van extra literatuur zal gedurende de cursus beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers