Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Lacan in de praktijk

psychoanalytische concepten en actuele toepassingen bij o.a. psychose

eendaagse workshop
746.21.01
€ 245,-

inclusief lunch

.
eendaagse workshop van 9.30 - 17.00 uur

Online | Onderwijs | ZOOM

Overige startdata
Wordt gepland najaar 2022. Inschrijven is vrijblijvend.

Psychoanalyse is er niet op uit mensen in hokjes te stoppen maar biedt op theoretisch gefundeerde wijze een behandeling die elk individu toelaat een antwoord op maat te vinden.
Lacan wist via het herlezen van Freud de psychoanalyse actueel te maken. Hij deed dit op grond van zijn eigen praktijk.
In een klinische conversatie met de deelnemers besteden we veel aandacht aan het klinisch materiaal en lichten we enkele fundamentele concepten toe.

De workshop biedt nieuwe invalshoeken die relevant zijn voor zowel de eigen praktijk als het werk binnen instellingen.
Deze inleidende workshop wordt gevolgd door andere, die telkens op meer specifieke thema’s ingaan.

doelgroep

Klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, GZ-psychologen, master psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers.

doelstelling

De workshop beoogt een kennismaking met Lacan en met de klinische draagwijdte van zijn onderwijs. Lacan is niet te herleiden tot de ‘post-structuralistische’ denker die men van hem soms maakt.
Na de workshop zijn de deelnemers in staat om te waarderen hoe de “één voor één behandeling” binnen de Lacaniaanse psychoanalyse belangrijke stucturele effecten kan bewerkstelligen en hoe de patiënten daarbij in hun eigen waarde gelaten worden. Ze kunnen een verband leggen tussen basisbegrippen en klinische situaties. Ze kunnen inzien dat een behandeling geen standaardmethodes volgt maar toch op principes steunt, die de therapeutische relatie bepalen, en hiermee kennismaken. Ze kunnen het belang van een differentiële diagnose inschatten en vertrouwd worden met de specifieke benadering van de symptomen. Ze kunnen meer bepaald uitmaken hoezeer de Lacaniaanse psychoanalyse relevant is in de huidige samenleving.

inhoud

In de workshop komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • principes van de Lacaniaanse behandeling;
  • functie van een differentiële diagnose;
  • de een-voor-een behandeling:
  • het symptoom tussen taal en lichaam
  • hedendaagse symptomen

werkwijze

In de workshop wordt gewerkt met:

  • korte uiteenzettingen over basisconcepten
  • literatuurbespreking
  • bespreking van klinische gevallen (in kleine groep).
  • klinische conversatie over gevallen en relevante theoretische begrippen (in de grote groep).

aan te schaffen boek

Chiriaco, S. (2015), Verpletterd Verlangen, Gent: Kring voor Psychoanalyse
Dit boek is online te bestellen.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend10 uren
Register Vaktherapietoegekend10 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Anne Lysy is psychoanalytica. Zij werkt in eigen praktijk in Brussel. Zij heeft ervaring als supervisor, individueel en in team (psychiatrie, opvang moeder-kind, verslaving, enz.)

Lees verder

Rik Loose is een psycholoog en psychoanalyticus. Hij is lid van de Nieuwe Lacaniaanse School (NLS), de Wereld Associatie van Psychoanalyse (WAP) en huidig voorzitter van de Irish Circle of the Lacananian Orientation of the New Lacanian School (ICLO-NLS).

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact