De kracht van videobegeleiding in het onderwijs en de GGZ

597.19.01
€ 640,-
Drie maandagen van 9.30 tot 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Vraag jij je weleens of hoe je overkomt als je voor een groep staat? Of je houding en presentatie overeen komt met wat je wil uitstralen? Werken met beelden blijkt een beproefd middel voor elke professional die zich verder wil bekwamen en ontwikkelen in het vak, omdat beelden altijd de waarheid spreken. De kunst is om gericht te leren kijken naar die waarheid om vervolgens met de hulp van vakbekwame coaches conclusies te leren trekken hoe bepaalde werkwijzen mogelijk anders zouden kunnen.

voordelen van begeleiding met beeld

In begeleidings- of coachingstrajecten geven concrete filmbeelden waardevolle handvatten om de gesprekken te verdiepen en om in de lerende organisatie vanuit een professionele cultuur de ander(en) van gerichte feedback te voorzien.
De onderwerpen waar de coaching onder andere in het onderwijs bij aansluiten, zijn altijd gebaseerd op concrete begeleidingsvragen. Deze kunnen afkomstig zijn van leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leden van ondersteuningsteams, teamleiders, maar natuurlijk ook van leerlingen.
In de cursus zal aandacht zijn voor de belangrijke voordelen van begeleiden met beeld:

beelden hebben toegevoegde waarde bij individuele- en groepscoaching, omdat de (eigen) beelden zeer krachtig en altijd leidend zijn in veranderingsprocessen. Er wordt ten alle tijden uitgegaan van kracht! De beelden dragen zeer sterk bij aan de bewustwording van de te begeleiden perso(o)n(en) en daarmee aan de bevordering van doelgericht handelen, de competenties en mogelijkheden.
beelden zijn een meerwaarde bij intervisietrajecten en trainingen, omdat ze inzicht geven bij de vraag hoe leiding geven versterkt kan worden.
beelden helpen om observatie-competenties te vergroten en dragen daarmee bij aan bewustwording van het eigen handelen.

voor wie en wat leer je

K&J-psycholoog/schoolpsycholoog, Orthopedagoog-Generalist en GZ-psycholoog werkzaam in het onderwijs, pedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs, Intern Begeleiders en coaches in de onderwijspraktijk.

Doelstelling
Met behulp van beeldmateriaal heb je je coach- en begeleidingskwaliteiten op activerende, krachtige wijze gericht vergroot en ken je de mogelijkheden van nieuwe interactieve alternatieven bij coachingsgesprekken.

systematisch en methodisch kijken naar beelden

In deze cursus leer je op een systematische en methodische wijze gericht kijken naar beelden, het bespreken daarvan en er betekenis aan verlenen. Het concreet werken met beeldmateriaal vormt de kern van de cursus. Hiervoor doorloop je één (of meerdere) begeleidingstraject(en). De onderwerpen waar de coaching in het onderwijs bij aansluiten, zijn altijd gebaseerd op actuele begeleidingsvragen. Deze kunnen afkomstig zijn van leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leden van ondersteuningsteams, teamleiders, maar ook van leerlingen uit uw praktijk.

breng je eigen beeld in

Aan het begin van de cursus formuleer je je eigen doelen. De bijeenkomsten starten elke keer met een klein deel theorie. Hierin is opgenomen: ecologisch perspectief, feedback en reflecteren, gespreks- en coachingsvaardigheden, aspecten van basiscommunicatie, analyseren van beelden, werken vanuit een begeleidingsvraag.
J maakt zelf filmopnames aan de hand van een begeleidingsvraag van een coachee. Op die manier zorg je voor eigen casuïstiek. Naast opnames van de te begeleiden perso(o)n(en), film je ook je begeleidings-çoachingsgesprek. Die beelden toon je tijdens de cursusbijeenkomsten aan medecursisten. Je geeft elkaar feedback en stelt eventueel je doelen bij. Niet het gesprek maar beeldopnames vormen de basis van de methode. Van de feedback over de beelden van jezelf leer je vaak het meest.

De cursus wordt afgesloten met de bespreking van een compilatie van opnames van het coachingstraject.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend9 punten
behandeling 6 punten
overig 3 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend18 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend9 punten
behandeling 6 punten
overig 3 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Els de Jong is tot voor kort werkzaam geweest als hogeschooldocent bij het Seminarium voor orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact