Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

KOP - Kortdurende psychologische interventies

bij milde tot matig ernstige psychische klachten

tweedaagse cursus
249.21.02
€ 535,-

inclusief lunches

.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Geprotocolleerde behandelingen zijn effectief. Overheid en financiers eisen steeds meer transparantie en verwachten dat de toetsing van kwaliteit en resultaat in het behandelproces wordt geïntegreerd. Deze cursus rond het protocol 'Kortdurende psychologische interventies' sluit aan bij deze ontwikkeling.

Het biedt een kennismaking met het protocol waarbij onder meer ingegaan wordt op 1e fase behandeling, het formuleren van een behandelplan, differentiaaldiagnostiek en metingen. Deelnemers zijn na afloop in staat dit in de eigen behandelpraktijk toe te passen, zowel in de basiszorg (POH GGZ) als in de generalistische basis GGZ.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, huisartsen, POH’s-GGZ, psychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

doelstelling

Na afloop zijn de deelnemers vertrouwd met het protocol 'Kortdurende psychologische interventies' en kunnen zij dit in de eigen behandelpraktijk toepassen. Ook heeft men kennis van de mogelijkheden om kortdurend (blended) te behandelen met e-health.

inhoud

  • algemene introductie en positiebepaling;
  • (blended) behandelen met e-health;
  • differentiaaldiagnostiek en metingen;
  • 1e fase behandeling; (beschrijvende) diagnostiek, formuleren van hypotheses en behandelplan;
  • 2e fase behandeling: uitvoeren behandelplan, tussentijdse metingen en evaluatietechnieken (social learning, metaforen, gedragsexperimenten, registratieopdrachten; cognitieve en interactionele strategieën);
  • 3e fase behandeling: afsluiten en terugvalpreventie.

werkwijze

  • literatuurstudie en literatuurbespreking;
  • theoretische uiteenzetting en demonstratie van het proces en de relevante onderdelen op video en in vivo door de docent;
  • oefenen in kleine subgroepen aan de hand van papieren casussen en casussen die door de deelnemers worden ingebracht;
  • nabespreking, theoretische kadering en aanbevelen van additionele literatuur.

aan te schaffen literatuur

Rijnders, Cox & Starmans (2018). Psychische klachten in de huisartsenpraktijk: werken met het KOP-model. Amsterdam: Boom.

Deze literatuur kunt u bestellen via www.kortdurendetherapie.nl

cursus Kortdurende hulpverlening met groepen

Voor wie wil leren hoe je het KOP-model kan toepassen in groepsverband hebben we de cursus Kortdurende hulpverlening met groepen in ons aanbod.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend19,5 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. P.B.M. Rijnders (Paul) - docenten - 482606418

Paul Rijnders is klinisch psycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact