Kom maar op - ik ben Top! No Prob, ik kom voor mezelf op!

Assertiviteitstraining op basis van het PrOP model, voor kinderen van 9 tot 16 jaar

eendaagse train-de-trainer
845.19.01
€ 250,-

inclusief literatuurklapper en lunch

.
eendaagse workshop van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het stappenplan ‘Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn’ richt zich op psychische problemen bij kinderen en jongeren. Het gaat uit van een eenvoudige probleemsamenhang op basis van het PrOP-schema. Al snel ontstond het idee om het (zeer succesvolle) kortdurende stappenplan ook in groepen aan te bieden. Hierbij is gekozen voor een combinatie van het kortdurend generalistisch stappenplan en een assertiviteitstraining. De workshop is relevant voor hulpverleners in de jeugd-GGZ, de jeugdzorg en het onderwijs: K&J psychologen, schoolpsychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die met kinderen en jongeren werken.

Het stappenplan kende succes, zowel bij cliënten als bij therapeuten en verwijzers en is met het label ‘veelbelovend’ opgenomen in het boek Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (Braet en Bogels, 2013).
Al snel ontstond het idee om het kortdurende stappenplan ook in groepen aan te bieden. Vanwege de grote vraag naar assertiviteitstrainingen bij kinderen en jongeren werd gekozen voor een combinatie van het kortdurend generalistisch stappenplan en een assertiviteitstraining.
De centrale onderdelen van de groepssessies zijn gericht op zelfinzicht, observatie van leeftijdgenoten en het toepassen van strategieën om nieuw gedrag aan te leren.
In de workshop maken de deelnemers kennis met de inhoud van de training. Ze leren kinderen helpen om inzicht te krijgen in hun problemen, via het PrOP-model. Vervolgens leren ze oefenen met de verschillende figuurtjes die terugkeren in de training (watje-kampioen-heethoofd), waarbij de klemtoon ligt in het versterken van assertief gedrag (reageren als de kampioen). Ze leren verschillende oefeningen toepassen die gebruikt worden in de training.
Er is ook aandacht voor het werken met groepsdynamieken en observaties maken over de jongeren.

doelgroep

De workshop kan gevolgd worden door POH-GGZ, hulpverleners binnen GGZ en scholen (kinderpsychologen, schoolpsychologen, orthopedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, enzovoort) die met kinderen en jongeren werken.

aan te schaffen werkboek

Kom maar op, ik ben Top (9 tot 12 jarigen)
No prob, ik kom voor mezelf op (12 tot 16 jarigen)

twee leeftijdsgroepen: van 9 - 12 en van 12 - 16 jaar

Voor de assertiviteitstraining op basis van het PrOP model zijn twee aparte werkboeken waarbij u een keuze kunt maken naargelang de leeftijdsgroep waar u mee werkt. Van 9 tot 12 jarigen of 12 tot 16 jarigen. In deze cursus komen beide leeftijdsgroepen aan de orde.

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Julie Van De Weghe is Psycholoog bij Mentaal Beter en werkt met kinderen, jongeren en ouders.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact