Klinische neuropsychologie

diagnostiek en behandeling bij hersenstoornissen

driedaagse cursus
006.18.01
€ 695,-
Exclusief boek, inclusief aanvullende literatuur en lunch.
3 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur.

Klinische neuropsychologie is een zich snel ontwikkelend en veelzijdig wetenschapsgebied, dat zich richt op mensen met hersenstoornissen. Steeds vaker krijgen psychologen, die weinig kennis hebben van de neuropsychologie, met deze cliënten te maken. Zij hebben behoefte aan praktische kennis ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van deze groep.

doelgroep

(GZ)-psychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en verpleeghuisartsen.

doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over een overzicht van de psychologische gevolgen van hersenstoornissen. Zij kennen de basisconcepten en enkele basistechnieken van de neuropsychologische diagnostiek, en weten van mogelijke interventiemogelijkheden bij volwassenen.

inhoud

belangrijke theorieën betreffende de relatie tussen hersenen en gedrag;
overzicht van de belangrijkste structuren van de hersenen;
de psychologische functies: aandacht, waarneming, taal, geheugen en planning;
cognitieve stoornissen die bij verschillende neurologische ziektebeelden kunnen voorkomen;
oefenen met enkele veelgebruikte tests bij vermoede problematiek;
samengaan met psychiatrische problematiek.

Samenvattend kan worden gezegd dat men in de cursus leert omgaan met de 'diagnostische puzzel', die neuropsychologische diagnostiek is. De meeste nadruk ligt hierbij op volwassenen en ouderen.

nota bene

Voor psychologen die regelmatig neuropsychologische tests afnemen en die zich verder willen bekwamen in de interpretatie van tests kan deze cursus als basis dienen voor deelname aan de cursus Neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Kessels R., P. Eling, R. Ponds, J. Spikman & M. van Zandvoort Klinische Neuropsychologie (2012) Uitgeverij Boom BV, Amsterdam, ISBN 9789461054449.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend18 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPin aanvraag? uren
diagnostiek ? uren
behandeling ? uren
overig ? uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Marie-Elle Huijsmans is gz-psycholoog accent neuropsychologie, werkzaam bij OLVG in Amsterdam, op de afdeling Medische Psychologie en Psychiatrie.

Lees verder

Huib van Dis is docent medische psychologie en farmacopsychologie bij de afdeling Psychologie van de Universiteit Amsterdam, met als bijzonder aandachtsgebied neurocognitieve stoornissen t.g.v. veel gebruikte medicatie.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact