De klinische blik geconcretiseerd

voor de POH-GGZ

eendaagse cursus
726.18.01
€ 255,-
inclusief literatuurklapper.
eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur

De toewijzing naar de basis-ggz of de specialistische ggz vindt veelal plaats naar aanleiding van de gepresenteerde klachten. Met dit blok willen we aandacht besteden aan hoe iemand zijn klachten presenteert. Is een hulpvrager in staat zijn verhaal op een samenhangende wijze te presenteren en durft hij de hulpverlener te vertrouwen? Is dit niet het geval dan is hulpverlenen lastig. De POH-GGZ krijgt in dit blok een training in het scoren van het verhaal van de cliënt op onderlinge samenhang. Dit heeft als doel om hoe iemand overkomt concreet te maken en mee te kunnen nemen in de weging, wel of niet doorverwijzen, naar de basis generalistische of de specialistische ggz?

doelgroep

POH’s-GGZ, Master psychologen, Master orthopedagogen, SPV’s, HBO-verpleegkundigen met GGZ specialisatie, HBO psychologen.

inhoud

Het aan kunnen gaan van een therapeutische relatie speelt een zeer grote rol bij het kunnen starten met het bewerken van de psychische klachten. Deze cursus heeft als doel de klinische blik of indruk te concretiseren. Ofwel “het kunnen aangaan van een therapeutische relatie” vertaald naar; op een samenhangende manier zijn of haar verhaal/klachten kunnen presenteren, met eventueel al wat zelfreflectie te scoren door een specifiek tekstfragment te beoordelen op onderlinge samenhang.

Dit kan de poh-ggz helpen om naast de scores op verschillende vragenlijsten een indruk te krijgen welke aanvullende hulp nodig is. Heel kort zou men kunnen zeggen dat cliënten die “makkelijk” een therapeutische relatie aan gaan goed kunnen profiteren van stepped care. Zij kunnen starten met een kortdurende behandeling gericht op symptomen binnen de basis generalistische zorg, en indien nodig kan de behandeling verlengd worden. Zij kunnen een nieuwe behandelrelatie aangaan indien nodig.

Cliënten waarbij het aangaan van een behandelrelatie de eerste focus van het contact is, omdat dat al moeilijk is, zullen veel meer profiteren van matched care. Namelijk contact met een behandelaar wiens opleiding gericht is op het tot stand brengen van een behandelrelatie; de psychotherapeut, de klinisch psycholoog/psychotherapeut of de psychiater/psychotherapeut, dat wil zeggen een verwijzing naar de specialistische ggz. Wat nog niet wil zeggen dat er perse sprake zal zijn van een langer durende behandeling, maar eerst moet een relatie gevormd worden voordat de klachten behandeld kunnen worden.

Introductie van de achterliggende theorie
Oefenen met het scoren van tekstfragment

opleiding POH-GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald. Zie ook: www.rino.nl/poh-ggz

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. dr. A.C. Brouwer- Dudok de Wit (Christine) - docenten - 790839751

Christine Brouwer-Dudok de Wit is klinisch psycholoog-psychotherapeut BIG

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Trefwoorden

    Contact