Klimaatpsychologie tijdens de behandeling

Klimaatcrisis, cliënt en de GGZ-professional; uitwisseling en handvatten

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De gevolgen van klimaatverandering zijn immens, niet alleen in economische, maatschappelijke en ecologische zin maar ook op de menselijke psyche heeft klimaatverandering een groot effect, al is dit vaak niet acuut. Al sinds 2002 staat klimaatverandering op de agenda bij de American Psychological Association. De Engelse Climate Psychology Alliance bestaat ruim 10 jaar en was de eerste organisatie van psychologen op dit gebied. Eind 2019 ondertekenden psychologenverenigingen uit vijf continenten een verklaring waarmee zij zich committeren aan het leveren van een bijdrage om klimaatverandering en de negatieve psychologische effecten ervan tegen te gaan.
De ontwikkelingen rond de klimaatpsychologie gaan op dit moment snel. Internationaal is de aandacht er op gericht dat geestelijke gezondheid professionals voldoende inzicht hebben en weten van het klimaat en de impact van de klimaatcrisis. Er is sinds kort in Amerika en Canada een nieuw register opgericht, het klimaat-bewuste-therapeut-register (the Climate-Aware Therapist Directory).

Doelgroep

Brede doelgroep van professionals in en rondom de GGZ: psychotherapeuten, basis- en GZ-psychologen, POH-en, SPV-ers en andere professionals in de GGZ of aangrenzend die met deze problematiek te maken hebben.

Doelstelling

Meer dan driekwart van alle mensen heeft zorgen over het klimaat. Hoewel steeds meer psychologen bekend zijn met het feit dat klimaatverandering ook impact heeft op de mentale gesteldheid van mensen, is klimaatpsychologie voor de meeste psychologen en andere behandelaren en GGZ-professionals nog onbekend terrein. Deze drie bijeenkomsten richten zich op GGZ-professionals en hun eigen persoonlijke en professionele vragen als het gaat om de psychologie van de klimaatcrisis.

Resultaat na deelname:

  • Deelnemers hebben een goed inzicht in de laatste stand van zaken in de klimaatpsychologie;
  • Deelnemers hebben antwoord gekregen op hun eigen vragen over klimaatpsychologie (wat is het, wat kun je ermee, wat is ervoor nodig?);
  • Deelnemers hebben een basis over de toepassing van klimaatpsychologie;
  • Deelnemers hebben een overzicht over de rol van de klimaatpsychologie in de behandelkamer, maar ook daarbuiten (in het maatschappelijk speelveld).

Deelnemers kunnen na afloop ervoor kiezen zich te registreren bij de Klimaat Psychologie Alliantie als 'Klimaat bewuste behandelaar'. De docent zal dit nader toelichten.

Inhoud

Bijeenkomst 1
Wat weet je zelf van de klimaatcrisis? Wat zegt de natuurwetenschap?
Veel professionals (zelf geen natuurwetenschapper) hebben behoefte om daarin een beter overzicht en inzicht te hebben.
Bijeenkomst 2
Wat betekent de klimaatcrisis voor jezelf als mens en burger en voor jezelf als professional?
Wat is de stand van zaken van klimaatpsychologie? Waar gaat dat over? Waarom zou je daarvan moeten weten? en wat ‘kan’ je er dan mee? Hoe wordt er gedacht over behandeling? Wat doe je met cliënten die aangeven belemmerd te worden door klimaatangst of waarvan je het vermoeden hebt dat hun klachten te maken kunnen hebben met de klimaatcrisis?
Bijeenkomst 3
Wat zijn de inzichten in onze cultuur en wat zijn de aanbevelingen vanuit klimaatpsychologie als het gaat om onze maatschappij en de acties die nodig zijn op maatschappelijk niveau?
Welke mogelijkheden zijn er om als psycholoog maatschappelijk betrokken/ actief te zijn.

Voorbereiding

Vooraf vullen deelnemers een kleine enquête in. De drie bijeenkomsten zijn gebaseerd op de laatste kennis zoals die met name in Engeland is ontwikkeld binnen de Climate Psychology Alliance UK, waar de hoofddocent ook bij betrokken is.

Literatuur

Voorafgaand aan de cursus worden enkele belangrijke artikelen beschikbaar gesteld (van een uitgebreide literatuurlijst die ook volgt).

Werkwijze

Verschillende les- en leermethoden worden afgewisseld: de theoriebesprekingen vormen een combinatie van enerzijds informatieoverdracht door de docent, anderzijds het uitwisselen van ervaringen van cursisten. Daarnaast is er ruimte voor discussie en wordt ook aandacht besteed aan gespreksvoering en casuïstiek.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden