Ons onderwijs is een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Kindertekeningen

diagnostiek en behandeling

tweedaagse cursus
535.20.02
€ 475,-

inclusief lunches

.
2 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het gebruik van kindertekeningen als instrument in diagnostiek en behandeling is wijdverbreid. Ondanks het ontbreken van eenduidige criteria wordt verwacht dat de diagnosticus of behandelaar kennis heeft van het interpreteren van kindertekeningen.

Deze cursus biedt handvatten om kindertekeningen effectief te gebruiken bij het contact maken met kinderen en ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. De kenmerken van tekeningen in de verschillende ontwikkelingsfasen komen aan bod, evenals het interpreteren van tekeningen aan de hand van ontwikkelingspsychologische en psychodynamische inzichten.

doelgroep

Hulpverleners van kinderen en/of jeugdigen die gebruik wensen te maken van kindertekeningen in het diagnostische en/of behandelingsproces. Te denken valt aan: orthopedagogen, psychologen, artsen, speltherapeuten, medewerkers van (voorheen) RIAGG’s, schoolbegeleidingsdiensten, Raden voor Kinderbescherming etc.

doelstelling

Na afloop van de tweedaagse workshop hebben de deelnemers een beeld hoe zij in hun eigen werksituatie kindertekeningen effectief kunnen gebruiken als middel om in contact te komen met kinderen en ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling.

inhoud

  • kenmerken van tekeningen in de verschillende ontwikkelingsfasen;
  • tekeningen als instrument om in gesprek te komen met het kind of de jeugdige;
  • tekeningen als instrument van diagnostiek en behandeling;
  • interpreteren van tekeningen aan de hand van ontwikkelingspsychologische inzichten;
  • interpreteren van tekeningen aan de hand van psychodynamische overwegingen.

werkwijze

Inhoudelijke inleiding over tekeningen en interpreteren, praktisch oefenen met het interpreteren van tekeningen.

aanbevolen literatuur

Meykens, S. & G. Cluckers, Kindertekeningen in ontwikkelingspsychologisch en diagnostisch perspectief, (2000), Acco, Leuven/Leusden, ISBN 90 3344 515 8.

toetsing

De toetsing van deze cursus bestaat uit het presenteren van een casus met de daarbij behorende tekeningen.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend18 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend8 uren
K&J - NIPtoegekend12 uren
diagnostiek 8 uren
behandeling 3 uren
overig 1 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend11 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
diagnostiek 8 uren
behandeling 3 uren
overig 1 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren
Register Vaktherapietoegekend18 punten
Registerpleintoegekend5,2 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Max Güldner is werkzaam op de polikliniek van De Bascule, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Amsterdam.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact