Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)

een integratief behandelmodel

tweedaagse cursus
286.22.02
€ 565,-

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch

.
tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Kinderen hebben soms lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak, die veel invloed hebben op hun dagelijkse leven. Het kan bijvoorbeeld leiden tot langdurig schoolverzuim, de hele dag op bed liggen en veel minder contact met leeftijdgenootjes. Vaak zijn al meerdere medische en psychologische onderzoeken en behandelingen geprobeerd, zonder enig effect. Wat nu?

De cursus gaat onder meer in op het gebruik van het integratieve model in dergelijke behandelingen en inzicht in het eigen handelen met betrekking tot functionele klachten. De deelnemers vergaren handvatten om 'onbegrepen' klachten begrepen te maken, en om de vaak complexe gesprekken met ouders en kinderen te voeren.

toelichting

De afdeling Sociale kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis, AMC heeft samen met de Bascule enkele jaren geleden een speciale afdeling (Psy Med Unit) opgericht waar kinderen met ernstige 'onbegrepen' lichamelijke klachten vanuit een integratief model behandeld worden. Vanaf de intake, door een kinderarts en psycholoog/kinder- en jeugdpsychiater, wordt gewerkt aan het opheffen van de dichotomie tussen lichaam en geest en wordt een verklaringsmodel geboden waarbij gebruik wordt gemaakt van recente neurobiologische kennis.
De behandelwijze, waarbij ook de ouders nauw betrokken worden, is zeer succesvol gebleken. De integratieve werkwijze staat centraal in deze cursus.

doelgroep

GZ-psychologen K&J, orthopedagogen, klinisch psychologen K&J, kinderpsychotherapeuten, kinderpsychiaters, kinderartsen, jeugdartsen en ziekenhuispsychologen.

doelstelling

De deelnemers beschikken na afloop van de cursus over voldoende handvatten om de vaak complexe gesprekken met ouders en kinderen aan te gaan en het integratieve model in hun eigen behandelpraktijk van kinderen en hun ouders toe te passen.

inhoud

  • functionele klachten bij kinderen: zoals buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, pijnstoornissen, duizeligheid en flauwvallen;
  • inzicht in het eigen handelen met betrekking tot functionele klachten;
  • hoe maken we 'onbegrepen' klachten begrepen;
  • de neurobiologie van functionele klachten;
  • bruikbaarheid van het integratieve model in de praktijk van de deelnemers;
  • uitleg van het integratieve model aan de patiënt en ouders.

werkwijze

De deelnemers gaan zelf aan de gang met casuïstiek, zowel die van de docenten als die van henzelf, en maken dan al doende kennis met het diagnostische- en behandelmodel dat binnen de Psy med Unit van het AMC ontwikkeld is. Dit model gaat uit van de eenheid van lichaam en geest en zoekt de oplossingen voor de langdurige en ernstige problematiek van de kinderen niet langer in óf een medische behandeling óf een psychotherapeutische. Ook zullen de nieuwste inzichten op het gebied van de neurobiologie, die dit integratieve model ondersteunen, uitgebreid aan de orde komen.

accreditatie

Ter info voor Medisch Specialisten KNMG: De meeste geneeskundige specialisten kunnen vanaf 1 mei 2016 geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op een ander vakgebied.
Artsen mogen in de pilotperiode maximaal 25% accreditatiepunten halen op een ander vakgebied. Die punten tellen dan ook mee voor de herregistratie. Zie ook www.knmg.nl

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend12 punten
K&J - NIPtoegekend6 uren
diagnostiek 2,5 uren
behandeling 2,5 uren
overig 1 uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag12 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend6 uren
diagnostiek 2,5 uren
behandeling 2,5 uren
overig 1 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E.H.A.J. Kohnhorst (Ellen) - docenten - 1634403140

Mw. Kohnhorst is psychotherapeut.

Lees verder

Andrieke Knottnerus is Kinderarts, Sociale Pediatrie in het Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact