Kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)

een integratief behandelmodel
tweedaagse cursus

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Startdata
- (vol)
286.23.02
€ 565,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 07 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 24 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend 5 punten
diagnostiek 2 punten
behandeling 2 punten
overig 1 punten
herregistratie 12 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend 12 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend 5 punten
diagnostiek 2 punten
behandeling 2 punten
overig 1 punten
herregistratie 12 punten
LV POH-GGZ Toegekend 12 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend 12 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Kinderen hebben soms lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak, die veel invloed hebben op hun dagelijkse leven. Het kan bijvoorbeeld leiden tot langdurig schoolverzuim, de hele dag op bed liggen en veel minder contact met leeftijdgenootjes. Vaak zijn al meerdere medische en psychologische onderzoeken en behandelingen geprobeerd, zonder enig effect. Wat nu?

De cursus gaat onder meer in op het gebruik van het integratieve model in dergelijke behandelingen en inzicht in het eigen handelen met betrekking tot functionele klachten. De deelnemers vergaren handvatten om 'onbegrepen' klachten begrepen te maken, en om de vaak complexe gesprekken met ouders en kinderen te voeren.

Toelichting

De afdeling Sociale kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis, AMC heeft samen met de Bascule enkele jaren geleden een speciale afdeling (Psy Med Unit) opgericht waar kinderen met ernstige 'onbegrepen' lichamelijke klachten vanuit een integratief model behandeld worden. Vanaf de intake, door een kinderarts en psycholoog/kinder- en jeugdpsychiater, wordt gewerkt aan het opheffen van de dichotomie tussen lichaam en geest en wordt een verklaringsmodel geboden waarbij gebruik wordt gemaakt van recente neurobiologische kennis. De behandelwijze, waarbij ook de ouders nauw betrokken worden, is zeer succesvol gebleken. De integratieve werkwijze staat centraal in deze cursus.

Doelgroep

GZ-psychologen K&J, orthopedagogen, klinisch psychologen K&J, kinderpsychotherapeuten, kinderpsychiaters, kinderartsen, jeugdartsen en ziekenhuispsychologen.

Inhoud

  • Functionele klachten bij kinderen: zoals buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, pijnstoornissen, duizeligheid en flauwvallen;
  • Inzicht in het eigen handelen met betrekking tot functionele klachten;
  • Hoe maken we 'onbegrepen' klachten begrepen;
  • De neurobiologie van functionele klachten;
  • Bruikbaarheid van het integratieve model in de praktijk van de deelnemers;
  • Uitleg van het integratieve model aan de patiënt en ouders.

Doelstelling

De deelnemers beschikken na afloop van de cursus over voldoende handvatten om de vaak complexe gesprekken met ouders en kinderen aan te gaan en het integratieve model in hun eigen behandelpraktijk van kinderen en hun ouders toe te passen.

Werkwijze

De deelnemers gaan zelf aan de gang met casuïstiek, zowel die van de docenten als die van henzelf, en maken dan al doende kennis met het diagnostische- en behandelmodel dat binnen de Psy med Unit van het AMC ontwikkeld is. Dit model gaat uit van de eenheid van lichaam en geest en zoekt de oplossingen voor de langdurige en ernstige problematiek van de kinderen niet langer in óf een medische behandeling óf een psychotherapeutische. Ook zullen de nieuwste inzichten op het gebied van de neurobiologie, die dit integratieve model ondersteunen, uitgebreid aan de orde komen.

Accreditatie

Ter info voor Medisch Specialisten KNMG: De meeste geneeskundige specialisten kunnen vanaf 1 mei 2016 geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op een ander vakgebied. Artsen mogen in de pilotperiode maximaal 25% accreditatiepunten halen op een ander vakgebied. Die punten tellen dan ook mee voor de herregistratie. Zie ook www.knmg.nl