Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Kind en gezin in de huisartsenpraktijk

herkennen van een afwijkende ontwikkeling en een onveilige thuissituatie

tweedaagse cursus
139.22.01
Wordt gepland in voorjaar 2022. Inschrijven is vrijblijvend.
€ 385,-
tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De psychische ontwikkeling van jeugdigen kan worden verstoord door aanleg, invloeden tijdens en na de zwangerschap en life events. Problemen die u als POH-GGZ tegenkomt zijn bijvoorbeeld gedragsproblemen, angst, ongemotiveerde tieners en pesten.

In deze cursus komt zowel de normale als de verstoorde ontwikkeling aan bod, zodat u leert een goede inschatting te maken van de situatie rond een jeugdige en diens ouders. Aan het eind van deze cursus bent u in staat om psychopathologie te onderkennen en benoemen. U kunt een inschatting maken van de diagnose en van de ernst van mogelijke risico’s.

doelgroep

POH GGZ, huisartsen, hulpverleners in wijkteams

doelstelling

Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van psychische stoornissen bij volwassen en kinderen en is men in staat deze te onderscheiden van een gezonde ontwikkeling. Voorts heeft men kennis van de signalen van geweld in het gezin volgens de meldcode en in bredere zin. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.

inhoud

  • Kennis van de ontwikkeling en levensloop van kinderen;
  • Het (vroeg) herkennen en (bij de huisarts) signaleren van psychische, psychiatrische, problematiek bij ouders en kinderen;
  • Kennis van psychische aandoeningen zoals Depressie, Angststoornissen, Psychosen, Autisme en Persoonlijkheidsproblematiek;
  • Signaleren van onveiligheid in een gezin volgens de stappen van de meldcode;
  • Oefenen met gesprekstechnieken om met ouders en kinderen in gesprek te gaan over onveiligheid;
  • Wat kan je zelf en wanneer verwijs je door en waar naar toe?

werkwijze

Er zal gewerkt worden aan de hand van korte theoretische inleidingen door de docent en gebruik gemaakt worden van DVD, filmfragmenten, rollenspel en het uitwerken van (ingebrachte) casuïstiek.

opleiding POH-GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald. Zie ook: www.rino.nl/poh-ggz

aan te schaffen literatuur

Hengeveld, M.W. (2014). Gids voor de huisartsenpraktijk DSM5

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact