Kind en gezin in de huisartsenpraktijk

herkennen van een afwijkende ontwikkeling en een onveilige thuissituatie

tweedaagse cursus
139.19.01
€ 385,-
Inclusief literatuurklapper.
tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
Wordt gepland 2e helft 2019 Inschrijven is vrijblijvend.

De gezonde ontwikkeling van een kind verloopt altijd met ‘ups’ en ‘downs’ en gaat de ene keer vooruit en dan weer achteruit. Daarbij lopen de marges waarbinnen kinderen zich ontwikkelen erg uiteen. Of er sprake is van een gezonde of afwijkende ontwikkeling hangt eveneens van verschillende factoren en hun onderlinge samenhang.
De gevolgen van geweld en seksueel misbruik op de ontwikkeling van een kind zijn groot. Eén van de risicofactoren die de kans op mishandeling, verwaarlozing of psychopathologie bij het kind zelf vergroot is een psychische stoornis van de ouder. Het is van groot belang dat psychische klachten bij volwassenen en kinderen tijdig onderkend worden zodat passende hulp of behandeling ingezet kan worden. Dit vraagt om een goede afstemming tussen huisarts en POH GGZ. Ook is er een groeiende vraag naar kennis over het signaleren van huiselijk geweld.
Hoe herken je het verschil tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling, hoe kan je als professional (huisarts, POH, hulpverlener in wijkteam) de ouders en kinderen ondersteunen, hoe signaleer je psychische problematiek bij ouders en kinderen, hoe signaleer je geweld in het gezin en wat is het moment om door te verwijzen of meer specialistische hulp in te roepen?

doelgroep

POH GGZ, huisartsen, hulpverleners in wijkteams

doelstelling

Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van psychische stoornissen bij volwassen en kinderen en is men in staat deze te onderscheiden van een gezonde ontwikkeling. Voorts heeft men kennis van de signalen van geweld in het gezin volgens de meldcode en in bredere zin. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.

inhoud

Kennis van de ontwikkeling en levensloop van kinderen;
Het (vroeg) herkennen en (bij de huisarts) signaleren van psychische, psychiatrische, problematiek bij ouders en kinderen;
Kennis van psychische aandoeningen zoals Depressie, Angststoornissen, Psychosen, Autisme en Persoonlijkheidsproblematiek;
Signaleren van onveiligheid in een gezin volgens de stappen van de meldcode;
Oefenen met gesprekstechnieken om met ouders en kinderen in gesprek te gaan over onveiligheid;
Wat kan je zelf en wanneer verwijs je door en waar naar toe?

werkwijze

Er zal gewerkt worden aan de hand van korte theoretische inleidingen door de docent en gebruik gemaakt worden van DVD, filmfragmenten, rollenspel en het uitwerken van (ingebrachte) casuïstiek.

opleiding POH-GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald. Zie ook: www.rino.nl/poh-ggz

aan te schaffen literatuur

Hengeveld, M.W. (2014). Gids voor de huisartsenpraktijk DSM5

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Drs. Judith Yntema is GZ-psycholoog, cognitief gedrags- en EMDR-therapeut en sinds 2003 werkzaam als behandelaar binnen de ambulante forensische psychiatrie bij de Forensische Zorgspecialisten, bij polikliniek de Waag in de zorglijn ‘huiselijk geweld’.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact