Introductie FloorPlay: e-learning + praktijkdag

kinderen die speciale aandacht nodig hebben

Online | Onderwijs | ZOOM

De e-learning biedt een eerste kennismaking met de methode FloorPlay en met de theoretische basis van het D.I.R. model dat eraan ten grondslag ligt. Als de cursist de afsluitende toets van de online module met voldoende resultaat heeft afgerond, mag deze deelnemen aan de Praktijkdag.

Tijdens de online Praktijkdag wordt aan de hand van video-illustraties en oefeningen verder ingegaan op de theorie van het D.I.R. model en de praktische toepassing van FloorPlay. De Praktijkdag is bedoeld voor zowel ouders als professionals, waardoor kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
De ouder-kind relatie staat bij FloorPlay centraal. Tijdens een FloorPlay-behandeling maken ouders zich de FloorPlay methodiek gaandeweg eigen, waarbij zij ondersteund (kunnen) worden door professionals.
De Praktijkdag Introductie FloorPlay is niet bedoeld om direct advies in te winnen ten aanzien van een eigen kind. Er zal gewerkt worden met video-voorbeelden van de docenten.

let op: geeft u de voorkeur aan een e-learning en een offline lesdag, dan vindt u de informatie daarover hier: Introductie FloorPlay offline

doelgroep

Deze e-learning en online praktijkdag is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers.

doelstelling:

Na afloop van de cursus

  • heeft de deelnemer kennis van de uitgangspunten van het D.I.R. model en de plaats hiervan binnen de kinder- en jeugdpsychologie en –pathologie en gangbare denkwijzen t.a.v. ontwikkelingsstimulering en ouderbegeleiding.
  • kan de deelnemer de theoretische concepten koppelen aan klinische observatie
  • kan de deelnemer de opeenvolgende ontwikkelingsmijlpalen herkennen en de kenmerken benoemen
  • is de deelnemer vertrouwd met de uitgangspunten voor de behandeling volgens het D.I.R.-model en de basisprincipes van de FloorPlay-methode.

inhoud

  • de verschillende ‘mijlpalen’ volgens Greenspan;
  • gebruik van de FEAS;
  • het individueel neurobiologisch profiel;
  • verschillende aspecten in de relatie tussen verzorger en kind;
  • de FloorPlay-spelmethode.

opleidingsroute

Deze cursus is een onderdeel van het opleidingtraject tot FloorPlay- begeleider of -specialist, maar kan ook op zichzelf staand worden gevolgd. Meer informatie over het opleidingstraject FloorPlay

e-learning

De FloorPlay e-learning is ook los te volgen: maar is dan geen onderdeel van de opleidingsroute FloorPlay. Zie voor de e-learning module: FloorPlay e-learning

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden