Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en vaktherapie

theorie en praktijk

tweedaagse cursus
829.19.01
€ 495,-
Inclusief lunch.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Evidence-based werken wordt steeds belangrijker in de GGZ, ook voor vaktherapeuten. Interpersoonlijke therapie (IPT) is in de multidisciplinaire richtlijn Depressie opgenomen.
Deze praktische behandelvorm beoogt vermindering van klachten doordat cliënten zich bewust worden van de interpersoonlijke- en omgevingsfactoren die hen depressief houden dan wel maken. IPT is succesvol gebleken bij zowel individuele psychotherapie als groepstherapie.
In deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens de principes van de IPT bij depressie en uitgedaagd om op basis van dit therapeutische kader vaktherapeutische interventies toe te passen. Het IPT denkkader wordt uiteengezet en toegepast bij zowel individuele IPT als in een groepssetting.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor vaktherapeuten (psychomotorisch therapeuten, danstherapeuten, beeldend therapeuten, dramatherapeuten, speltherapeuten en muziektherapeuten), medewerkers van een deeltijdbehandeling en psychotherapeuten c.q. regiebehandelaars die vaktherapeuten aansturen.

doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over basiskennis ten aanzien van de IPT en hebben zij kennis opgedaan over en geëxperimenteerd met interpersoonlijk werken. Ze zijn in staat dit te integreren in hun eigen vaktherapie. Zij kunnen in het kader van IPT mulltidisciplinair samenwerken.

inhoud

uitgangspunten en theorie IPT bij depressie (o.a. de vier focussen, het netwerk, technieken uit IPT-G);
plaatsbepaling vaktherapie ten opzichte van IPT;
gebruik experiëntiële technieken;
gebruik IPT in individuele therapie en in groepstherapie;
experimenteren met werkvormen vanuit een IPT-kader
multidisciplinair samenwerken met en aangestuurd worden door regiebehandelaars

werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met oefenrondes. In de oefenrondes worden vaktherapeutische situaties gebruikt om interpersoonlijk werken te vertalen naar de vaktherapie.

literatuur

Deelnemers dienen de volgende literatuur aan te schaffen:
Dina Snippe (2009) Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep, Bohn Stafleu Van Loghum.

Accreditaties

Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend16 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. A. Bakker (Annemieke) - docenten - 1345035392

Annemieke Bakker is geregistreerd psychomotorisch therapeut.

Lees verder

Cora Versteeg is psychotherapeut, groepstherapeut, supervisor IPT en coördinator deeltijd depressie.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact