Infant Mental Health - introductie

introductie workshop
tweedaagse workshop

2 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Startdata
-
501.23.01
€ 585,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 20 oktober 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 03 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend 20 punten
diagnostiek 2 punten
behandeling 8 punten
overig 2 punten
extra literatuur 8 punten
herregistratie 12 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend 20 punten
diagnostiek 2 punten
behandeling 8 punten
overig 2 punten
extra literatuur 8 punten
herregistratie 12 punten
-
501.24.01
€ 585,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 22 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 12 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend 20 punten
diagnostiek 2 punten
behandeling 8 punten
overig 2 punten
extra literatuur 8 punten
herregistratie 12 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend 20 punten
diagnostiek 2 punten
behandeling 8 punten
overig 2 punten
extra literatuur 8 punten
herregistratie 12 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De aard van vroege interacties tussen baby en ouders blijkt in hoge mate de manier te beïnvloeden waarop genetische en constitutionele factoren in het gedrag en de ontwikkeling tot uiting komen. Oude nature-nurture discussies hebben plaatsgemaakt voor dynamische en transactionele visies op de ontwikkeling van kinderen. Daarbij is grote nadruk komen te liggen op de interactionele aspecten van de ontwikkeling, de vele dimensies van de onverbrekelijke band tussen de baby en de ouders en de hechte relaties die de baby al vroeg kan opbouwen met verschillende belangrijke anderen.

Doelgroep

Professionals die belangstelling hebben voor het vakgebied van Infant Mental Health: GZ-psychologen, kinderartsen, kinderpsychiaters, psychotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen NIP, orthopedagogen, logopedisten, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en verloskundigen.

Inhoud

  • de visie van Infant Mental Health, meerdere perspectieven;
  • de nieuwe neurobiologische inzichten: de invloed van de omgeving op het genetisch materiaal;
  • het transactionele ontwikkelingsmodel en ontwikkelingspychopathologie;
  • classificatiesysteem DC 0-5R;
  • baby- en peuterobservatie als basismethodiek;
  • kennismaken met verschillende interventiemethoden aan de hand van (ook eigen) casuïstiek.

Doelstelling

In deze workshop maken de deelnemers kennis met (de nieuwste inzichten op) het gebied van Infant Mental Health en leren zij wat het betekent om vanuit deze visie te kijken naar ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelmogelijkheden bij zeer jonge kinderen.

Toelichting

Recente inzichten op het gebied van Infant Mental Health hebben geleid tot een hernieuwde kijk op zeer jonge kinderen en hun ouders en tot het besef dat deze doelgroep in een aantal opzichten om een zeer specifieke benadering vraagt. Deze benadering is in essentie ontwikkelingsgericht, waarbij oog is voor het ingewikkelde samenspel van genetische, somatische, relationele en sociale factoren, gedrag, emotie en beleving. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat het kind zich ontwikkelt binnen een veelheid aan, dynamisch met elkaar interagerende, netwerken en contexten.

Werkwijze

Korte theoretische inleidingen door de docenten, literatuurstudie, casuistiekbesprekingen, ook uit de praktijk van de deelnemers, videoanalyse. De cursisten dienen er rekening mee te houden dat zij tussen de twee bijeenkomsten in een baby of peuter in zijn/haar gezin zullen observeren. Het verdient de voorkeur om hierbij niet te kiezen voor familie of kennissen/collega’s.

Cursusaanbod Infant Mental Health

De RINO heeft een uitgebreid cursusaanbod op het gebied van Infant Mental Health. Voor meer informatie, kijk op www.rino.nl/imh.

Opleidingen IMH

Interesse in een opleiding tot IMH-consulent of IMH-specialist? Kijk op onze website voor meer informatie:

opleiding IMH-consulent

opleiding IMH-specialist