Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Infant Mental Health - introductie

introductie workshop

tweedaagse workshop
501.20.01
€ 495,-

Inclusief (online) literatuur en lunch.

.
2 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De aard van vroege interacties tussen baby en ouders blijkt in hoge mate de manier te beïnvloeden waarop genetische en constitutionele factoren in het gedrag en de ontwikkeling tot uiting komen. Oude nature-nurture discussies hebben plaatsgemaakt voor dynamische en transactionele visies op de ontwikkeling van kinderen. Daarbij is grote nadruk komen te liggen op de interactionele aspecten van de ontwikkeling, de vele dimensies van de onverbrekelijke band tussen de baby en de ouders en de hechte relaties die de baby al vroeg kan opbouwen met verschillende belangrijke anderen.

doelgroep

Professionals die belangstelling hebben voor het vakgebied van Infant Mental Health: GZ-psychologen, kinderartsen, kinderpsychiaters, psychotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen NIP, orthopedagogen, logopedisten, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en verloskundigen.

doelstelling

In deze workshop maken de deelnemers kennis met (de nieuwste inzichten op) het gebied van Infant Mental Health en leren zij wat het betekent om vanuit deze visie te kijken naar ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelmogelijkheden bij zeer jonge kinderen.

toelichting

Recente inzichten op het gebied van Infant Mental Health hebben geleid tot een hernieuwde kijk op zeer jonge kinderen en hun ouders en tot het besef dat deze doelgroep in een aantal opzichten om een zeer specifieke benadering vraagt. Deze benadering is in essentie ontwikkelingsgericht, waarbij oog is voor het ingewikkelde samenspel van genetische, somatische, relationele en sociale factoren, gedrag, emotie en beleving.
Ook wordt rekening gehouden met het feit dat het kind zich ontwikkelt binnen een veelheid aan, dynamisch met elkaar interagerende, netwerken en contexten.

inhoud

  • de visie van Infant Mental Health, meerdere perspectieven;
  • de nieuwe neurobiologische inzichten: de invloed van de omgeving op het genetisch materiaal;
  • het transactionele ontwikkelingsmodel en ontwikkelingspychopathologie;
  • classificatiesysteem DC 0-5R;
  • baby- en peuterobservatie als basismethodiek;
  • kennismaken met verschillende interventiemethoden aan de hand van (ook eigen) casuïstiek.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen door de docenten, literatuurstudie, casuistiekbesprekingen, ook uit de praktijk van de deelnemers, videoanalyse.
De cursisten dienen er rekening mee te houden dat zij tussen de twee bijeenkomsten in een baby of peuter in zijn/haar gezin zullen observeren. Het verdient de voorkeur om hierbij niet te kiezen voor familie of kennissen/collega’s.

cursusaanbod Infant Mental Health

De RINO heeft een uitgebreid cursusaanbod op het gebied van Infant Mental Health. Voor meer informatie, kijk op www.rino.nl/imh.

tweejarige opleiding

Interesse in het volgen van de 2-jarige opleiding? Bekijk op de opleiding Infant Mental Health voor meer informatie.

Accreditaties

Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (ABSG)in aanvraag? punten
Dutch Affiliate for Infant Mental Health (DAIMH)toegekend24 uren
theorie en vaardigheidstraining 12 uren
literatuur en praktijkopdrachten 12 uren
K&J - NIPin aanvraag uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag uren
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdin aanvraag37,5 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M.J.E. Huigen (Marieke) - docenten - 443543503

Marieke is orthopedagoog, Infant Mental Health specialist en Floorplay specialist.

Lees verder
Mw. drs. C.P.A. Reus (Marlies) - docenten - 1171729649

Marlies is GZ-psycholoog en Infant Mental Health-specialist.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact