Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Hulpverlening aan dove en slechthorende patiënten

diagnostiek, behandeling en communicatie vanuit sociaal model

tweedaagse cursus
1167.21.02
Nader te bepalen, inschrijven is vrijblijvend.
€ 530,-

inclusief lunch

.
Twee dagen van 9.30 tot 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Sinds de start van de ‘Coronacrisis’ kijkt Nederland massaal naar de persconferenties met ‘tolk Irma’, het gebrek aan goed toegankelijke informatie voor NGT gebruikers is hierdoor zichtbaarder dan ooit. De barrières die dove en slechthorende patiënten ervaren in de toegang tot gezondheidszorg gaan echter veel verder dan deze taalbarrière.

Dove en slechthorende mensen ervaren communicatie-, culturele- en kennisbarrières, vergelijkbaar met mensen afkomstig uit etnische minderheidsgroepen. Daarnaast is de prevalentie van specifieke psychische en somatische aandoeningen in deze groep soms anders dan die onder mensen zonder gehoorverlies. Dit alles heeft een lagere gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, verhoogd risico op foutieve diagnoses en verhoogd risico op falen van behandeling tot gevolg.

doelgroep

Basispsychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, jeugdartsen, ziekenhuispsychologen, medisch specialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten.
(Minimale voor opleiding: HBO/ WO / post-WO opleiding in een van deze richtingen. In overleg kan soms uitzondering worden gemaakt voor MBO+).

doelstelling

Na afloop van de cursus heeft men voldoende kennis en vaardigheden om in de eigen praktijk enkelvoudige problemen bij dove en slechthorende mensen te diagnosticeren en behandelen. Daarnaast beschikt men over voldoende handvatten om zich verder te verdiepen en bekwamen ten aanzien van de behandeling en diagnostiek van meervoudige aandoeningen.

inhoud

  • achtergronden van de problemen tot toegang tot gezondheidszorg;
  • diversiteit doelgroep: welke (mogelijke) problemen spelen er, afhankelijk van aard, type en onset van het gehoorverlies;
  • het verrichten van (psycho)diagnostiek;
  • afwijkende incidentie en prevalentie van veel voorkomende psychische en somatische problemen onder dove en slechthorende mensen:
  • mini cursus Nederlandse gebarentaal:
  • ervaringsverhalen en casuïstiek, zowel t.a.v. somatische als psychische hulpverlening;
  • omgaan met taal-, communicatie- en culturele barrières;
  • hoe geleerde toe te passen in eigen praktijk.

werkwijze

Bespreking achtergronden, wetenschappelijke literatuur en casuïstiek, discussies, ervaringsverhalen en een mini cursus Nederlandse gebarentaal.

docenten

Naast Anika Smeijers en Roos Wattel, zal tijdens de cursus ook een gastdocent van de Radboud Universiteit een onderdeel verzorgen en ervaringsdeskundigen komen ook aan het woord in vooraf opgenomen filmpjes of via videobellen.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Anika Smeijers is kinderarts-sociale pediatrie en tevens taalkundige gespecialiseerd in gebarentalen en taalspraakontwikkelingsstoornissen.

Lees verder

Roos Wattel is oprichter en directeur van stichting IN Gebaren, het expertisecentrum toegankelijkheid en inclusie van dove en slechthorende mensen.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact