Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Hoogbegaafdheid in Perspectief vanuit Opvoeding, Onderwijs & Zorg

kinderen en jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel zien en begrijpen

tweedaagse cursus
529.21.02
€ 525,-

Inclusief (online) literatuur en lunch.

.
2 maandagen van 09.30 - 16.30 uur. Dag 1 is fysiek en dag 2 is online.
Inschrijven onder voorbehoud

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Hoogbegaafdheid is een begrip dat vaak nog onvoldoende wordt begrepen. Het is geen stoornis (diagnose) en ook geen probleem. Wel kunnen kinderen, jongeren en volwassenen problemen ervaren, waarbij hoge (intellectuele of andere) capaciteiten een rol spelen. Bijvoorbeeld met leren, op sociaal of emotioneel gebied, of met vraagstukken rondom zingeving. Het kan dan zinvol zijn om als hypothese te verkennen of er kenmerken zijn die kunnen duiden op begaafdheid. Inzicht vanuit het perspectief van begaafdheid is dan als mogelijk verklarende factor mee te nemen om de begeleiding af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van deze jonge mensen met veel potentie.

op het snijvlak van opvoeding, onderwijs en zorg

Om kinderen en jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel te zien en te begrijpen is een genuanceerd perspectief op begaafdheid noodzakelijk. Wanneer (ernstige) problemen zijn ontstaan, zoals verveling, demotivatie, (on)aangepast gedrag, (dreigend) schooluitval, angsten, depressie en suïcidale gedachten, is er sprake van een complexe wisselwerking van beïnvloedende factoren, waar een lange ontstaansgeschiedenis aan vooraf is gegaan. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren vastlopen in hun ontwikkeling en komt het aanwezige potentieel niet (meer) tot uiting.

Voor professionals die op het snijvlak van opvoeding, onderwijs en zorg te maken hebben met dergelijke vraagstukken rondom een begaafd kind of jongere is het van belang dat zij de complexiteit (h)erkennen en in staat zijn het kind-in-context te zien. Met deze cursus wordt een passend en genuanceerd perspectief op begaafdheid geboden, onderbouwd vanuit actuele wetenschappelijke inzichten en jarenlange praktijkervaring van de docenten. Met de inzichten die dit oplevert, zul je beter in staat zijn vanuit jouw rol van betekenis te zijn voor begaafde kinderen, jongeren, hun ouders/verzorgers en betrokkenen in onderwijs en zorg.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor professionals met een onderzoekende attitude die willen leren hoe zij een verschil kunnen maken bij complexe vraagstukken op het snijvlak van opvoeding, onderwijs en zorg, waarbij (hoog)begaafdheid mogelijk een rol speelt. Professionals die willen begrijpen hoe vanuit verschillende disciplines hiernaar gekeken kan worden en die openstaan voor reflectie op hun eigen rol. De doelgroep is bewust divers, zodat zoveel mogelijk van elkaar geleerd kan worden. Te denken valt hierbij aan begaafdheidscoördinatoren, zorg-/ondersteuningscoördinatoren, (ortho)pedagogen, (school)psychologen, jeugdhulpmedewerkers, psychotherapeuten of kinderpsychiaters.

inhoud

  • de diagnose hoogbegaafdheid, onderzoeksinstrumentarium;
  • manifestaties van hoogbegaafdheid, w.o. onderpresteren;
  • aanpassing schoolprogramma’s, psycho-educatie ouders en leraren;
  • hoogbegaafdheid en AD(H)D, autisme of leerproblemen.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 4 uren
overig 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingtoegekend12 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 4 uren
overig 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdin aanvraag

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. W.L. Frumau- van Pinxten (Mia) - docenten - 1533372615

Mia Frumau is GZ-psycholoog en Psychotherapeut (BIG)

Lees verder
Mw. drs. D.E. Houkema (Desirée) - docenten - 92105809

Desirée Houkema is ECHA-Specialist in Gifted Education en psycholoog en is daarnaast op Kunstmatige Intelligentie afgestudeerd.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact