Het individu in de organisatie (module 2)

organisatie diagnostiek en organisatie interventies

driedaagse module
889.19.01
Wordt gepland in 2019, inschrijven is vrijblijvend.
€ 1.175,-
Inclusief literatuur en lunch.
3 dinsdagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Leergang Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid
Met trots presenteert de RINO de Leergang Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid, bestaande uit vijf modules. U kunt de modules in de u passende volgorde doen. De leergang bestaat uit 5 modules. De leergang heeft de vorm van een carrousel, waarin men op elk moment kan instappen, waarbij de modules los en op zich staand gevolgd kunnen worden of als een gehele opleidingsreeks kunnen worden afgenomen. De volgorde waarin men de modules volgt is vrij.

Met het volgen van de gehele leergang voldoen A&O en A&G psychologen aan de (cursorische) eisen die gelden voor herregistratie.

De leergang biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog.
Waardevolle theorieën en wetenschappelijk onderzochte methodieken en instrumenten worden behandeld. Nieuwe ontwikkelingen in het vak passeren de revue. Ook worden aansprekende voorbeelden uit de praktijk door collega’s gepresenteerd. De cursist vertaalt de theoretische en praktische inzichten en instrumenten naar haar/zijn eigen werkpraktijk. Daarnaast staan bruikbare kennis en inzichten uit aangrenzende beroepsvelden op het programma. Denk aan juridische, marketing en bedrijfskundige invalshoeken, maar ook klinisch psychologische inzichten uit de neuropsychologie en hersenonderzoek.

Het individu in de organisatie (module 2)

De module Het individu in de organisatie heeft de interactie tussen individu en organisatie als onderwerp.
Welke invloed heeft de organisatiecultuur, de wijze van leidinggeven van het management team op de staf de operationele team en de klanten?
En wat voor invloed kan het individu uitoefenen op diens werkomgeving?
Aan de orde komen theorieën over het proces tussen mens en organisatie van aantrekkingskracht, selectie tot en met verloop.

Daarnaast zal vanuit verschillende invalshoeken in deze module ingegaan worden op de vraag welke factoren in de organisatie invloed uitoefenen op de prestaties, gezondheid en het geluk in het werk van medewerkers. Welke cultuurelementen bevorderen deze en wat zijn contraproductieve praktijken?
Zijn deze elementen te meten met organisatie-diagnostische instrumenten? We beschouwen de waarde van kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten.

De tweede en derde dag van deze module staat in het teken van interventies in het kader van organisatie ontwikkeling. We richten ons op veranderkundige aanpakken met een psychologisch theoretische achtergrond. Hoe kunnen mensen in organisaties gefaciliteerd en gestimuleerd worden om goede prestaties te leveren en een betrokken en bevlogen collega’s en medewerker te zijn.
Gedragswetenschappelijke en systeem theoretische inzichten, post modernistische organisatieverandering benaderingen en methodieken worden behandeld. Concepten uit de chaostheorie, positieve psychologie, systeemtheorie, psychoanalyse en neuropsychologie zullen de revue passeren.

En dan de praktijk: Hoe betrek je het management van organisaties bij een organisatie brede aanpak van een probleem dat zich in de organisatie voordoet? En welke rol speelt het management daarbij? En de facilitator/adviseur?
In de nabeschouwing tenslotte zoeken we naar de overeenkomsten en de verschillen tussen de verschillende theorieën en interventiemethodieken en hun toepasbaarheid.

dag 1: Organisatiediagnostiek
Programma

Ochtend docent: Rendel de Jong

Start en kennismaken
Welke organisatiekenmerken hebben effect op prestaties, gezondheid en geluk van werknemers?
Het meten van individuele kenmerken die interessant zijn voor de organisatie en organisatiekenmerken die interessant zijn voor de mensen.


Middag docenten: Cora Reijerse en Rendel de Jong

Werk- en organisatie beleving: Arbo organisatie diagnostiek en instrumenten.
Geluk op het werk: inhoud en effect van metingen
Deelnemers presenteren eigen praktijk cases die gebruikt gaan worden op dag 2 en 3


dag 2: Organisatiediagnostiek en interventies
Programma

Ochtend docent: Odette Moeskops

Psychodynamische/systeemtheoretische zienswijze op het doorbreken van organisatie patronen.

Odette bekijkt verschijnselen in organisaties van uit een Psychodynamische invalshoek die haar helpt bij het diagnosticeren en interveniëren. Zij combineert deze kijk met het systeem denken.

Middag docent: Jeannette de Geus

Bedrijfsgerichte Cognitieve Gedragstherapie: de Take Care aanpak als een strategie ter preventie van stress- en burn-out klachten binnen organisaties.


dag 3: Organisatie diagnostiek en interventies
Programma

Ochtend docent: Cora Reijerse

Post modernistische organisatie ontwikkeling: dialogisch veranderen.
Appreciative Inquiry en meer


Middag docent: Peter van Balen, Risicomanager en veiligheidskundige

Arbo vraagstukken als organisatie ontwikkelingsvraagstuk. Kijkje over de schutting.
De rol van de manager en de adviseur/facilitator
nabeschouwing


module 1

Het individu aan/en het werk (module 1)

module 3

Strategisch Human resource management (module 3)

module 4

Leren en ontwikkelen in werk (module 4)

module 5

Nieuwste ontwikkelingen in de A&G/A&O psychologie (module 5)

korting

De cursusprijs per module van vier dagen bedraagt € 1485,00; een module van drie dagen € 1175,00.
Wanneer u drie of meer modules gaat volgen krijgt u korting.
Voor de derde module 8% korting
Voor de vierde module daarboven 9% korting
En voor de vijfde module daarboven 10% korting.

Accreditaties

A&G - NIP herregistratietoegekend46 punten
A&G - NIP registratietoegekend46 punten
A&O - NIP herregistratietoegekend46 punten
A&O - NIP registratietoegekend46 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.H. Reijerse (Cora) - docenten - 10682960

Cora Reijerse is opgeleid als cliëntgerichte en systeemgerichte psychotherapeut. Ze heeft als extern HR adviseur gewerkt voor allerlei organisaties zoals Philips, Shell, Hewlett Packard en Corus. Ook de thuiszorg en het onderwijs horen tot haar opdrachtgevers. De laatste jaren heeft zij zich verdiept in Appreciative Inquiry, een verandermanagement benadering die gebaseerd is op het waarderen van de kracht in mensen en systemen en het zoeken naar mogelijkheden om de toekomst vorm te geven.

Lees verder

Nathalie Ladan is opgeleid als neuropsycholoog, en inmiddels al vele jaren werkzaam in het veld van de arbeid & organisatie en arbeid & gezondheidspsychologie. Zij is werkzaam als intern psycholoog bij de overheid en werkt daarnaast als zelfstandig psycholoog.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact