Het individu aan/en het werk (module 1)

individuele diagnostiek en individuele interventies

vierdaagse module
888.19.01
Wordt gepland in 2019, inschrijven is vrijblijvend.
€ 1.485,-
Inclusief (online)literatuur en lunch.
4 dinsdagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Leergang Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid
De leergang A&O/A&G biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog. Waardevolle theorieën en wetenschappelijk onderzochte methodieken en instrumenten worden behandeld. Nieuwe ontwikkelingen in het vak passeren de revue. Ook worden aansprekende voorbeelden uit de praktijk door collega’s gepresenteerd. De cursist vertaalt de theoretische en praktische inzichten en instrumenten naar haar/zijn eigen werkpraktijk. Daarnaast staan bruikbare kennis en inzichten uit aangrenzende beroepsvelden op het programma. Denk aan juridische, marketing en bedrijfskundige invalshoeken, maar ook klinisch psychologische inzichten uit de neuropsychologie en hersenonderzoek.

De leergang bestaat uit 5 modules. De leergang heeft de vorm van een carrousel, waarin men op elk moment kan instappen, waarbij de modules los en op zich staand gevolgd kunnen worden of als een gehele opleidingsreeks kunnen worden afgenomen. De volgorde waarin men de modules volgt is vrij.

Met het volgen van de gehele leergang voldoen A&O en A&G psychologen aan de (cursorische) eisen die gelden voor herregistratie.

Individu en diagnostiek:
Assessment

· Nut en kwaliteit van selectiemethoden sinds 1998, wat zijn we intussen wijzer geworden?
· De Sterkte/zwakte analyse van het Assessment Center, de opkomst van de Social Judgement Test en de interactie tussen kandidaat en testsituatie.

Uitgangspunt is de meta-analyse van de validiteit van diverse selectie-instrumenten en de “Theory of Work Performance” van Schmidt en Hunter (1998). Wat was de kern van hun boodschap, en welke aanvullingen, kanttekeningen en correcties zijn te maken vanuit voortschrijdende kennis en inzicht?
Welke nieuwe aspecten krijgen en verdienen aandacht? Wat is hoe dan ook de praktische betekenis van validiteitsgegevens? Selectie in breder perspectief: biografische aspecten, “levensplan”.

Er wordt verder ingegaan op sterke en minder sterke kanten van het Assessment Center (AC) en de diverse (nieuwe) verschijningsvormen van de Situational Judgement Test (SJT). Hierbij komen theoretische vragen aan de orde, zoals naar de waarde van de met het AC gemeten dimensies. Maar ook praktische kwesties, zowel met betrekking tot reacties van de kandidaat als de kosten en inspanningen voor respectievelijk opdrachtgever en de selectie-professional.

Individu en diagnostiek:
Arbeid en gezondheid en praktijk

· Evidence based A&G diagnostische modellen en Instrumenten
De psychologie van Arbeid en Gezondheid (A&G) is gericht op werk en psychische gezondheid. Het A&G expertisegebied ligt op het snijvlak van arbeid- en organisatiepsychologie en klinische psychologie.
Individuele trajecten zijn gericht op het voorkomen en behandelen van psychische klachten op of vanwege het werk en op re-integratie in het werk. Veel van de klachten vallen onder het kopje ‘overspanning’ of ‘burn-out’. Als A&G-psycholoog moet je die klachten kunnen herkennen en kun je gericht zoeken naar factoren bij het individu én in de organisatie die de klachten kunnen verklaren – om vervolgens samen aan de slag te gaan met dat wat beïnvloedbaar is.
De volgende vragen staan centraal: wat zijn werkstressklachten en welke factoren zijn van invloed op de psychische gezondheid van mensen in hun werk?

Individu en interventie:
coaching en ergonomie (interventie in de omgeving)

· Individuele interventies en in het bijzonder coaching.
De basis van interventies en coaching modellen ligt bij de psychotherapie.
Wat hebben we geleerd van de psychoanalyse, cliënt-centered therapie en gedragstherapie ( RET, Ellis, modelling)?
Wat werkt? Waar grijp je op aan? Welke methodieken zijn er zoal?
Relevante thema’s gedurende de dag zijn: Leiderschap ( ook persoonlijk), gedeeld leiderschap, empoweren en ontwikkelen, samenwerken.

· Ergonomie
Het vakgebied ergonomie bestudeert de interactie tussen mens en de ontworpen technische en organisatorische omgeving. Het kan daarmee behalve aan sociale doelen, ook bijdragen aan economische doelen van een organisatie. Door het werk zodanig te ontwerpen dat werknemers op een plezierige manier kunnen werken zonder dat het ten koste gaat van hun gezondheid bevordert de productiviteit, blijkt uit onderzoek. In deze bijeenkomst komt aan de orde hoe de participatief ergonomische aanpak kan bijdragen tot o.a. succesvol implementeren, gedragsverandering en bevordering van werkplezier.

Individu en interventie:
Arbeid en Gezondheid en de psycholoog als coach

· Individuele coaching bij vitaliteits- en gezondheidsvraagstukken
Als het gaat om coaching bij vitaliteits- en gezondheidsvraagstukken heeft er een shift plaats gevonden: lag eerst de nadruk op het verminderen van werkstress, nu lijkt men steeds meer belang te hechten aan het bevorderen van vitaliteit van werknemers. In deze sessie staat de vraag centraal welke visies er in de arbeids- en organisatiepsychologie bestaan op vitaliteit en wat dit betekent voor de praktijk van de deelnemers.

· De psycholoog als coach: praktijkverhalen
Is de psycholoog niet altijd een coach? Is een coach niet altijd met psychologie bezig? Wat voegt het psycholoog zijn toe aan de kwaliteit van onze coaching?
Dit roept vragen op op die wij gezamenlijk gaan onderzoeken. Mogelijk leidt dit tot antwoorden, maar op z’n minst tot nieuwe vragen. Vanuit nieuwsgierigheid en ‘niet-weten’ worden we uitgedaagd tot verder kijken, kennisnemen en leren.

korting

De cursusprijs per module van vier dagen bedraagt € 1485,00, een module van drie dagen € 1175,00.
Wanneer je drie of meer modules gaat volgen krijg je korting.
Voor de derde module 8% korting
Voor de vierde module daarboven 9% korting
En voor de vijfde module daarboven 10% korting.

module 2

Het individu in de organistatie (module 2)

module 3

Strategisch Human resource management (module 3)

module 4

Leren en ontwikkelen in werk (module 4)

module 5

Nieuwste ontwikkelingen in de A&G/A&O psychologie (module 5)

Accreditaties

A&G - NIP herregistratiein aanvraag? uren
A&G - NIP registratiein aanvraag? uren
A&O - NIP herregistratiein aanvraag? uren
A&O - NIP registratiein aanvraag? uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.H. Reijerse (Cora) - docenten - 1605378284

Cora Reijerse is opgeleid als cliëntgerichte en systeemgerichte psychotherapeut. Ze heeft als extern HR adviseur gewerkt voor allerlei organisaties zoals Philips, Shell, Hewlett Packard en Corus. Ook de thuiszorg en het onderwijs horen tot haar opdrachtgevers. De laatste jaren heeft zij zich verdiept in Appreciative Inquiry, een verandermanagement benadering die gebaseerd is op het waarderen van de kracht in mensen en systemen en het zoeken naar mogelijkheden om de toekomst vorm te geven.

Lees verder

Nathalie Ladan is opgeleid als neuropsycholoog, en inmiddels al vele jaren werkzaam in het veld van de arbeid & organisatie en arbeid & gezondheidspsychologie. Zij is werkzaam als intern psycholoog bij de overheid en werkt daarnaast als zelfstandig psycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact