Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

Groepssupervisie FloorPlay en eindtoets

overgangsregeling FloorPlay pakket C

3 keer online groepssupervisie
1175.21.02
€ 560,-
De supervisie is van 9:00 tot 12:30 uur. 31 maart en 21 april staan vast; de datum voor de 3e dag zal op de 1e supervisie ochtend samen met de groep worden bepaald.

Online | Onderwijs | ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
29 Apr 2021
24 Sep 2021

**Deze groepssupervisie kan alleen gevolgd worden in het kader van de overgangsregeling FloorPlay""

De groepssupervisie vindt plaats in groepen van 4 deelnemers en een supervisor FloorPlay van RINO Amsterdam en bestaat uit 3 supervisiebijeenkomsten van elk 3,5 uur. De groepssupervisie vindt plaats via ZOOM.

Tijdens de groepssupervisie brengt elke cursist een video-opname van zichzelf in waarop te zien is hoe deze op een FloorPlay-manier speelt met een kind. Voorafgaand aan iedere supervisie stuurt elke deelnemer een korte analyse van de video (DIR-profiel en specifieke vragen voor de supervisie) naar de docent en andere deelnemers van de groep.

Na afloop schrijft elke cursist een korte reflectie op het geleerde tijdens de supervisie.

In een afsluitende eindtoets laat de cursist zien dat zij/hij in staat is aan de hand van een casus een DIR profiel in kaart te brengen, een uitgebreide beschrijving te geven van de ontwikkeling op de mijlpalen, passende behandeldoelen te formuleren en in interactie met een kind daarbij passende activiteiten en speltechnieken in te kunnen zetten, rekening houdend met het individueel biologisch profiel van het kind.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact