Groepsdynamica: basiscursus

de professionele basis voor elke groepsbegeleider en groepsbehandelaar

vijfdaagse cursus NVGP
416.19.01
€ 1.175,-

Inclusief lunches.

.
5 dagen van 9.30 - 16.30 uur.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De Nederlandse Vereniging Voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP) kent een opleidingsroute groepswerker NVGP. Na afloop van dit traject zijn de deelnemers in staat om groepsfenomenen te herkennen en te hanteren en zelfstandig of in co-therapie gespreksgroepen te begeleiden of specifiek vaktherapeutische groepstherapieformats uit te voeren.
Na afloop van deze basiscursus zijn de deelnemers in staat om groepsfenomenen te herkennen en te hanteren als groepsleider. Deze cursus is het eerste deel van de opleidingsroute tot groepswerker NVGP en groepspsychotherapeut NVGP.

doelgroep

Academisch en HBO-opgeleide hulpverleners die met groepen werken.

doelgroep en voorwaarden voor deelname

Psychologen, pedagogen, vaktherapeuten (creatief therapeuten, psychomotorisch therapeuten), B-verpleegkundigen, sociotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychiaters, artsen, trainers en anderen die met diverse groepen werken in de zorg.

Vooropleiding minimaal HBO-niveau
Aanwezigheid 90 %: In verband met de accreditatie mag men maximaal een halve dag missen (en nooit op de eerste of laatste dag)

doelstelling

Na de cursus:

  1. kent de cursist de belangrijkste begrippen uit de theorie van de groepsdynamica en kan deze in groepsbehandelingen herkennen en verwoorden;
  2. bezit de cursist de basisvaardigheid als groepsleider groepsdynamische processen slim te hanteren en te benutten;
  3. is de cursist zich meer bewust van de eigen houding en de invloed daarvan in de interactie.

inhoud

• de doelgerichte organisatie van een groep
• werkzame factoren in groepsbehandeling: ‘leren van elkaar’
• groepscohesie
• de groep als interactief systeem, interactiepatronen
• ontwikkelingsfasen in open en gesloten groepen;
• groepsnormen, groepscultuur
• individuele rollen, groepsrollen, rolfixatie
• diepteprocessen in groepen;
• groepen begeleiden en sturen: leiderschapstechnieken
• verschillende vormen van groepsbehandeling, toepassingen in het werkveld
• beëindiging van een groep, vertrek van een groepslid

aan te schaffen literatuur

W. de Haas; Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg; Uitgever: Boom, Amsterdam; (2017 of eerder); ISBN: 9789024417988

Overig materiaal wordt aangeboden op de Rino leerportal Mijn materiaal

aanbevolen literatuur

  • T.A.E. Hoijtink; #De kracht van groepen. Bohn Stafleu (2001), ISBN 9789031336180

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend30 punten
Ned. ver. voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)toegekend30 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)in aanvraag? punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend45 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. W. de Haas (Willem) - docenten - 868739438

Willem de Haas is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is opgeleid als groepspsychotherapeut, Pesso-psychotherapeut en individueel psychotherapeut (psychodynamisch, MBT en EMDR).

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact