Benieuwd naar de actuele coronamaatregelen? Lees meer informatie.

Groepsdynamica: basiscursus

de basis voor elke groepsbegeleider en groepsbehandelaar

vijfdaagse cursus NVGP
416.22.01
€ 1.175,-

Inclusief lunches.

.
5 dagen van 9.30 - 16.30 uur
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Groepen leiden is een vak. Deze cursus wil jou die vakbekwaamheid aanreiken. De sleutel daartoe is de groepsdynamiek. Groepsdynamische processen zijn universeel en ontstaan in elke groep.

doelgroep

Academisch en HBO-opgeleide hulpverleners die met groepen werken.

kennis over groepsprocessen

Je kennis over groepsprocessen vergroten en die kennis benutten voor de groepstaak is het kerndoel van deze cursus. Daarnaast is de organisatie van een groep een belangrijk onderwerp en worden leiderschapsvaardigheden uitgebreid en in detail getraind. Deze cursus wil de competentie in het werken met groepen methodisch onderbouwen en zo professioneler, doelmatiger en makkelijker maken.

doelgroep en voorwaarden voor deelname

Psychologen, pedagogen, vaktherapeuten (creatief therapeuten, psychomotorisch therapeuten), B-verpleegkundigen, sociotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychiaters, artsen, trainers en anderen die met diverse groepen werken in de zorg.

Vooropleiding minimaal HBO-niveau
Aanwezigheid 90 %: In verband met de accreditatie mag men maximaal een halve dag missen (en nooit op de eerste of laatste dag)

doelstelling

Na de cursus:

 1. kent de cursist de belangrijkste begrippen uit de theorie van de groepsdynamica en kan deze in groepsbehandelingen herkennen en verwoorden;
 2. bezit de cursist de basisvaardigheid als groepsleider groepsdynamische processen slim te hanteren en te benutten;
 3. is de cursist zich meer bewust van de eigen houding en de invloed daarvan in de interactie.

inhoud

 • de doelgerichte organisatie van een groep
 • werkzame factoren in groepsbehandeling: ‘leren van elkaar’
 • groepscohesie
 • de groep als interactief systeem, interactiepatronen
 • ontwikkelingsfasen in open en gesloten groepen;
 • groepsnormen, groepscultuur
 • individuele rollen, groepsrollen, rolfixatie
 • diepteprocessen in groepen;
 • groepen begeleiden en sturen: leiderschapstechnieken
 • verschillende vormen van groepsbehandeling, toepassingen in het werkveld
 • beëindiging van een groep, vertrek van een groepslid

aan te schaffen literatuur

 • 'Willem de Haas (2020 Tweede herziene editie). 'Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg'

Overig materiaal wordt aangeboden op de Rino leerportal Mijn materiaal

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend30 punten
Ned. ver. voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)toegekend30 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend27 punten
Register Vaktherapiein aanvraag45 punten
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)toegekend9 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. W. de Haas (Willem) - docenten - 1464705197

Willem de Haas is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is opgeleid als groepspsychotherapeut, Pesso-psychotherapeut en individueel psychotherapeut (psychodynamisch, MBT en EMDR).

Lees verder

Mayaris Zepeda Méndez is klinisch psycholoog, psychotherapeut en onderzoeker.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact