Gestructureerde speldiagnostiek

bij kinderen tussen 3 en 12 jaar

driedaagse cursus
506.19.02
Planning is nog niet bekend, inschrijven is vrijblijvend.
€ 595,-

Inclusief (online) literatuur en lunch.

.
3 dagen van 10.00 - 16.00 uur.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Een cursus in speldiagnostiek waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 2 tot 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd.

In deze cursus staat het diagnostisch instrument Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie (GOrS) centraal, dat uit vier vaste onderdelen bestaat: spel met wereldmateriaal, neutraal rollenspel (winkelspel), individueel thematisch rollenspel en spel met water en zand (sensopathisch spel).
Na de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

doelgroep

Orthopedagogen, (GZ-)psychologen, psychotherapeuten en speltherapeuten, werkzaam op het terrein van de jeugd-GGZ en de jeugdhulpverlening.

doelstelling

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie) als diagnostisch instrument zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

inhoud

  • behandeling van verschillende spelindelingen;
  • bespreking van het materiaal van de GOrS;
  • bespreking van de manual van de GOrS;
  • verslaglegging;
  • begeleidingsadviezen.

werkwijze

Op de eerste dag krijgen de deelnemers theoretische informatie en oefenen zij in het gebruik van het materiaal van de GOrS.
Tijdens de tweede en derde cursusdag worden de video-opnames van spelobservaties van de deelnemers besproken.
Cursisten schrijven zelf een observatieverslag dat individueel, schriftelijk wordt becommentarieerd.
Cursisten dienen er rekening mee te houden dat hun werksetting het toestaat dat er een observatieverslag wordt gemaakt (met toestemming van ouders, video-opname maken, e.d.). Wanneer dit niet zo is, wilt u dit dan bij de inschrijving vermelden?

Accreditaties

Dutch Affiliate for Infant Mental Health (DAIMH)in aanvraag30 uren
theorie en vaardigheidstraining 15 uren
literatuur en praktijkopdrachten 15 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend7 punten
K&J - NIPtoegekend15 uren
diagnostiek 13 uren
behandeling 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend15 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend15 uren
diagnostiek 13 uren
behandeling 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend15 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend30 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend30 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. N.M.A. Bleijenberg MSc. (Nathan) - docenten - 629197500

Nathan Bleijenberg is teamleider/gedragswetenschapper bij NSDSK Ster behandelgroepen in Zwaag en Heerhugowaard voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Lees verder
Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 1617998203

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact