Gestructureerde speldiagnostiek

bij kinderen tussen 3 en 12 jaar

driedaagse cursus
506.19.01
€ 595,-
Inclusief (online) literatuur en lunch.
1 maandag en 2 dinsdagen van 10.00 - 16.00 uur.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Een training in speldiagnostiek waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 3 tot 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd. De GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatiemethode) is door dr Pim J. van der Pol (2005) ontwikkeld en onderzocht.
De GOrS is een individueel observatie-instrument dat uit vier vaste onderdelen bestaat:

spel met wereldmateriaal;
neutraal rollenspel (winkelspel);
individueel thematisch rollenspel;
spel met water en zand (sensopathisch spel).

De GOrS is door Pim J. van der Pol beschreven in Kracht en Macht van Spel en Verbeelding (2005, Universiteit Leiden).

doelgroep

Orthopedagogen, (GZ-)psychologen, psychotherapeuten en speltherapeuten, werkzaam op het terrein van de jeugd-GGZ en de jeugdhulpverlening.

doelstelling

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie) als diagnostisch instrument zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

inhoud

behandeling van verschillende spelindelingen;
bespreking van het materiaal van de GOrS;
bespreking van de manual van de GOrS;
verslaglegging;
begeleidingsadviezen.

werkwijze

Op de eerste dag krijgen de deelnemers theoretische informatie en oefenen zij in het gebruik van het materiaal van de GOrS.
Tijdens de tweede en derde cursusdag worden de video-opnames van spelobservaties van de deelnemers besproken.
Cursisten schrijven zelf een observatieverslag dat individueel, schriftelijk wordt becommentarieerd.
Cursisten dienen er rekening mee te houden dat hun werksetting het toestaat dat er een observatieverslag wordt gemaakt (met toestemming van ouders, video-opname maken, e.d.). Wanneer dit niet zo is, wilt u dit dan bij de inschrijving vermelden?

Accreditaties

Dutch Affiliate for Infant Mental Health (DAIMH)in aanvraag30 uren
theorie en vaardigheidstraining 15 uren
literatuur en praktijkopdrachten 15 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend7 punten
K&J - NIPtoegekend15 uren
diagnostiek 13 uren
behandeling 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend15 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend15 uren
diagnostiek 13 uren
behandeling 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend15 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend30 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. N.M.A. Bleijenberg MSc. (Nathan) - docenten - 545846490

Nathan Bleijenberg is teamleider/gedragswetenschapper bij NSDSK Ster behandelgroepen in Zwaag en Heerhugowaard voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Lees verder
Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 1271717190

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact