Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Gespreksvaardigheden bij vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik.

De wil om te weten en de durf om door te vragen.

tweedaagse cursus: 1 dag online, 1 dag offline
1135.21.01
€ 485,-
Twee donderdagen van 9.30 tot 16.30. De eerste dag is online en de tweede dag is offline.

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Harriet Hofstede is GZ psycholoog en heeft landelijke bekendheid als specialist op het gebied van behandeling van gezinnen bij vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik . De methodiek die in de cursus wordt aangereikt is nuttig voor het bespreekbaar maken van alle vormen van kindermishandeling. Inhoudelijk biedt deze cursus vooral veel handvaten en tips t.a.v. vermoedens van seksueel misbruik.

Tijdens deze cursus biedt de docent nieuwe manieren van omgaan met vage vermoedens van kindermishandeling en mogelijk seksueel misbruik. Er wordt antwoord gegeven op de vraag wat je nog kan doen wanneer taxatie-gesprekken en andere brede diagnostiek met kinderen en jongeren weinig heeft opgeleverd en er toch de behoefte bestaat om meer te weten omdat een gevoel van ongerustheid op basis van gedragssignalen of eerder gesignaleerde feiten blijft.
Die ongerustheid en behoefte aan een verdiepend gesprek kan te maken hebben met signalen van pedagogische onmacht en kindermishandeling in brede zin. (alle vormen van kindermishandeling). De focus van deze cursus ligt op het praten met kinderen en jongeren bij vermoedens van seksueel misbruik.

Essentieel in de cursus is de voorbereiding van zo’n verdiepend gesprek en de keuzemogelijkheden op basis van die voorbereiding. Daarbij is de eigen positionering van de hulpverlener essentieel, niet alleen de positionering in gesprek met de cliënt, maar ook positionering in de samenwerking met ouders /opvoeders en met andere hulpverleners.

doelgroep

psychologen, orthopedagogen, gedragswetenschappers, huisartsen, systeemtherapeuten, jeugdartsen en speltherapeuten.

Voorkennis over soorten kindermishandeling, signaleren van kindermishandeling en de meldcode is een voorwaarde om de cursus te kunnen volgen.

doelstelling

Verdieping en uitbreiding van eigen gespreksvaardigheden bij vermoedens van kindermishandeling en met name seksueel misbruik.

inhoud

  • mechanismen in gezinnen bij seksueel misbruik;
  • positioneren vanuit je vak ten opzichte van de client en de hulpverleners in de samenwerking;
  • handvatten voor het praten met kinderen van 4-12 jaar en van 12-18 jaar;
  • het belang van voorbereiding, welke hypotheses wil je onderzoeken en wat zijn handige vragen daarbij?
  • essentiële tips voor een goede introductie bij de start van een gesprek over seksueel misbruik:
  • inbreng eigen casuïstiek en oefenen van rollenspelen met een acteur.

aan te schaffen

Seksueel misbruik, wegkijken of weten hoe het werkt? Een boek voor jongeren en de volwassenen om hen heen. Auteur Harriet Hofstede. Uitgeverij Thoeris, Amsterdam 2017.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. H.H. Hofstede (Harriet) - docenten - 1089244735

Harriet Hofstede is GZ-psycholoog BIG, orthopedagoog en psychotherapeut beeldcommunicatie. Ze is gespecialiseerd op het gebied van behandeling van kinderen en jongeren en hun ouders /opvoeders bij vermoedens van kindermishandeling.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact