Gescheiden ouders strijden: kinderen lijden

behandeling van strijdende gescheiden ouders en hun kinderen

tweedaagse cursus
797.19.01
€ 490,-
inclusief lunch.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
Wordt gepland 2e helft 2019 Inschrijven is vrijblijvend.

Ouders die uit elkaar zijn en verwikkeld zijn in voortdurende strijd vormen een ‘hoofdpijndossier’ voor vele hulpverleners in de volwassenen- en kinder/jeugd GGZ en Jeugdzorg. Kinderen raken verstrikt in de strijd van de ouders en ontwikkelen tal van symptomen. Interventies die doorgaans wel werken bij volwassenen en kinderen lijken hier niet aan te slaan. Het sociale en het professionele netwerk van de betrokken ouders raakt ook verstrikt in de demoniserende strijd. Iedereen lijdt onder gevoelens van machteloosheid. En hoewel het vaak gaat over de kinderen en de zorg om en voor de kinderen, raken zij toch uit beeld. In deze twee daagse cursus wordt ingegaan op deze problematiek en worden handvaten geboden voor de behandeling.

doelgroep

hulpverleners (HBO en WO) met behandelervaring. Te denken aan (GZ)psychologen, (ortho)pedagogen, SPV, POH GGZ, maatschappelijk werkers, dramatherapeuten, systeemtherapeuten.

doelstelling

Aan het eind van de cursus kennen de deelnemers de dynamiek van demoniseren, ze herkennen de destructieve patronen die hieraan ten grondslag liggen en kunnen ouders stimuleren deze te stoppen;

zij weten wat de gevolgen zijn van de strijd voor de kinderen en kunnen de weerbaarheid vergroten van kinderen in deze situatie;
zij kunnen de ouders activeren om hun kinderen weer echt te zien en van daaruit anders te handelen;
zij herkennen traumareacties bij ouders en kinderen en kunnen hiermee werken;
zij kunnen zich zo positioneren dat zij niet zelf gevangen raken in de strijd;
zij kunnen met ouders werken aan nieuwe oplossingen voor gestagneerde problemen;
zij kunnen ook non verbale en creatieve middelen inzetten.

inhoud

theoretische achtergrondkennis over de complexiteit van gescheiden ouders die blijven strijden en gevolgen daarvan voor kinderen;
de dynamiek van demoniseren en wat dat betekent voor de hulpverlening aan ouders en kinderen;
mogelijkheden en valkuilen in de aanpak van de problematiek voor deze gezinnen, individueel en groepsgewijs;
Escaleren en de- escaleren;
de rol van geweld en trauma in de strijd;
ontdooiprocedures voor bevroren relaties;
inzetten van creatieve en non verbale interventies;
de therapeut zelf: hoe blij je gezond in het werken met zoveel relationele destructie.

werkwijze

De docent maakt gebruik van een presentatie waarin beelden en voorbeelden zijn verwerkt, filmclips, oefeningen, rollenspel, reflecties en dialoog, cases.

aan te schaffen literatuur

Lawick, M.J. van & Visser, M.M. (2014): Kinderen uit de Knel. Amsterdam: SWP

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend18 punten
K&J - NIPtoegekend12 punten
behandeling 8 punten
diagnostiek 2 punten
overig 2 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend? punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 punten
behandeling 8 punten
diagnostiek 2 punten
overig 2 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M.J. van Lawick (Justine) - docenten - 1727120513

Justine van Lawick is werkzaam bij het Lorentzhuis, Centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie in Haarlem, dat zij in 1984 mede heeft opgericht. Ze is gespecialiseerd in de systeemtherapie, in het bijzonder in het werken met geweldsproblematiek in gezinnen.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact