Gedragstherapie en cognitieve therapie: verdieping (voor volwassenen)

zelfstandig cognitieve gedragstherapeutische behandelingen uitvoeren

70-uurs verdiepingscursus VGCt
1051.20.01
€ 2.750,-
11 maandagen 9.30-12.30 en van 13.30-16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In deze praktische cursus maken de deelnemers kennis met de gedragstherapeutische manier van denken en doen en leer je de meest voorkomende stoornissen te behandelen. Deze stoornissen zijn; angststoornissen, stemmingsstoornissen, stress-gerelateerde stoornissen, obsessie-gerelateerde stoornis-sen, somatische symptoomstoornissen en burn-out. Er is aandacht voor persoonlijkheidsproblematiek in de vorm van het analyseren lastige interacties en leren motiveren van de cliënt voor gedragsveran-dering.

De verdiepingscursus gedragstherapie (70 uur) vormt samen met de basiscursus de start voor de opleidingsroute tot cognitief-gedragstherapeut VGCt (zie de website van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie: www.vgct.nl.

doelgroep

Hulpverleners werkzaam in de (A)GGZ of aangrenzende terreinen, (GZ-, Eerstelijns- en K&J-) .psychologen, ARBO-psychologen en psychiaters.
Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: www.vgct.nl

Voor deelname aan de inleiding en de verdieping (totaal 100 uur) hoeft u niet werkzaam te zijn in de GGZ. Om optimaal van de cursus te profiteren is een werkervaringsplek aan te bevelen.

Wilt u vervolgens de opleiding tot cognitief gedragstherapeut afmaken dan is een voorwaarde dat u minimaal twaalf uur per week werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, waarvan u minimaal vier uur besteedt aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behan-delingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek.

doelstelling

Cursisten maken kennis met de uitgangspunten van de gedragstherapie en cognitieve therapie. Er zal veel geoefend worden met eigen casuïstiek, waarbij geleerd wordt te werken volgens het gedragstherapeutisch proces, kennismaking met protocollair werken, het behandelplan vanuit de eigen analyses, en de overeenkomsten en verschillen hiertussen. Aan het eind van de cursus zullen cursisten in staat zijn om, onder supervisie, zelfstandig gedragstherapieën uit te voeren bij verschillende stoornissen en om verschillende basale gedragstherapeutische en cognitieve technieken toe te passen.

inhoud

Van de cursisten wordt verwacht dat ze veel oefenen met de aangeboden stof, om het zich eigen te kunnen gaan maken. De literatuur wordt getoetst middels vragen, stellingen, en presentaties.Daarnaast bereidt elke week een cursist een eigen casus voor wat over de te behandelen stof gaat. Theoretische concepten en interventies worden geoefend in de cursus en toegepast in de praktijk. Daarnaast worden cursisten uitgedaagd te oefenen met eigen problematiek in de onderlinge gedragsmodificatie (OGM), waarbij geleerd wordt deze gedragstherapeutisch te analyseren en hierop te interveniëren, zowel in de rol van cliënt als in de rol van gedragstherapeut.

Verder worden er video-presentaties gegeven door de cursisten waarin ze technieken laten zien zoals deze zijn aangeleerd in de cursus. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke casusbeschrijving (toets).

certificaat

Voor de VGCt-erkenning geldt een aanwezigheid van 90%, waarbij het huiswerk alsnog ingehaald dient te worden (samenvatting en reflectie op de literatuur, met de opdrachten van die dag); en minimale aanwezigheid van 81%, waarbij extra opdrachten dienen ter compensatie van de gemiste uren (reflectieverslag op de literatuur en een uitgebreide casus).

Voor een certificaat met VGCt-erkenning geldt ook de voorwaarde dat u geschikt bent voor de voortzetting van de opleiding tot gedragstherapeut. De hoofddocent beoordeelt dit op grond van de verdiepingscursus.

aan te schaffen literatuur

  • Korrelboom, K., & Broeke, E., ten (2014 tweede herziene druk), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Coutinho.
  • Keijsers, G., Minnen, A. van, Verbraak M., Hoogduin C. & Emmelkamp P. (red) (2017), Protocollaire behandeling voor volwassenen met psychische klachten. Boek 1, 2 en 3. Boom.
  • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H. (2008, of een herdruk uit een later jaar), Cognitieve therapie. De basisvaardigheden. Boom.
  • Keijsers, G.P.J., Vossen, J.C. & Keijsers, L.H.A. (2012), Helpen veranderen: motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Boom.

opleiding tot gedragstherapeut

Deze cursus is onderdeel van het cursorische deel van de opleiding tot gedragstherapeut VGCt(/vgct).

Wilt u de route volgen tot registratie Cognitief gedragstherapeut dan is het van belang om te weten dat:

  • u voor deelname aan de basiscursus VGCt (inleiding en de verdieping, totaal 100 uur) niet werkzaam hoeft te zijn in de GGZ. Wilt u vervolgens de route tot cognitief gedragstherapeut voortzetten door zich aan te melden als Cognitief Gedragstherapeut i.o. dan geldt er wel de voorwaarde dat u werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
  • er tussen de laatste dag van de inleiding en de eerste dag van de verdieping maximaal een jaar mag zitten.

Kijk voor de meest actuele eisen die hier aan gesteld worden en andere eisen m.b.t. de registratie op de [site van de VGCt.->https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/opleiding-en-registratie/cognitief-gedragstherapeut-in-opleiding]

Korting verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie

Wanneer u zich inschrijft voor een verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie die start binnen een jaar na afloop van de bij ons gevolgde inleiding Gedragstherapie en cognitieve therapie, dan krijgt u €250,00 korting op de cursusprijs van de verdieping. Wanneer u dit bij aanmelding voor de verdieping meldt in het opmerkingenveld dan wordt de korting doorberekend.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Frederiek Stapel is werkzaam als GZ-psycholoog/cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact