Gedragstherapie en cognitieve therapie: verdieping

zelfstandig cognitieve gedragstherapeutische behandelingen uitvoeren

Startdata
-
465.22.01
€ 2750.00
meer info
Datums
Accreditaties
VGCT toegekend 70 uren
NIPKJ toegekend 70 uren
diagnostiek 70 uren
? 70 uren
? 70 uren
? 70 uren
? 70 uren
NIPKJ toegekend 70 uren
BIG OG toegekend 70 uren
diagnostiek 70 uren
? 70 uren
? 70 uren
? 70 uren
? 70 uren
NVO toegekend 0 ?
BIG OG toegekend 70 uren
NVO toegekend 0 ?
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

De verdiepingscursus van 70 uur is het vervolg op de inleidende basiscursus van 30 uur. Samen vormen ze de basiscursus gedragstherapie van 100 uur voor de VGCt. Naast de 70 cursusuren, moet de cursist uitgaan van 245 werkuren.

Deze werkuren dienen voor het bestuderen van de literatuur, het maken van gedragsanalyses van eigen casussen en van een probleem van een medecursist in de eigen gedragsmodificatie, het maken van opdrachten ter voorbereiding voor de volgende cursusdag, en het oefenen met de technieken in de praktijk.

doelgroep

(Basis)psychologen, orthopedagogen en psychiaters, die eerder een door de VGCt erkende inleiding in de gedragstherapie (30 uur) hebben gevolgd en de gelegenheid hebben tijdens de cursus eigen cliënten te behandelen.

doelstelling

Cursisten maken kennis met de uitgangspunten van de gedragstherapie en cognitieve therapie. Er zal veel geoefend worden met eigen casuïstiek, waarbij geleerd wordt te werken volgens het gedragstherapeutisch proces, kennismaking met de richtlijnen en met de protocollaire behandeling en de overeenkomsten en verschillen hiertussen. Aan het eind van de cursus zullen cursisten in staat zijn om, onder supervisie, zelfstandig gedragstherapieën uit te voeren bij verschillende stoornissen en om verschillende basale gedragstherapeutische en cognitieve technieken toe te passen.

inhoud

De inhoud bestaat uit een opfrissing van de inleidende basiscursus van 30 uur, waarin de leerprincipes en de daaruit voortvloeiende gedragsanalyses behandeld worden. Er wordt geleerd welke interventies die volgen uit de gedragsanalyses de voorkeur hebben, naast de protocollen en de richtlijnen. Daarna komt een inleiding in de cognitieve therapie aan de orde, met de cognitieve analyse n.l. de casusconceptualisatie, het gedachterapport (g-schema), uitdaagtechnieken en gedachte-experimenten.

Vervolgens komen verschillende klachtgebieden aan bod, waarbij geoefend wordt met de evidenced based behandelvormen zoals modificatieprocedures en cognitieve technieken.

toetsing

Kennis en vaardigheden worden op verschillende manieren getoetst:

 • een korte toets aan het begin van de cursus over de leertheorie;
 • de theoretische kennis via de inbreng van de referaten en de discussie hierover;
 • de theoretische kennis en vaardigheden via de inbreng van de eigen casussen;
 • de theoretische kennis en de vaardigheden via de opdrachten c.q. verslagen ter voorbereidingen op het volgende cursusdeel;
 • de vaardigheden via de oefeningen in de cursus;
 • een verslag van de problematiek die een medecursist heeft besproken in de onderlinge gedragsmodificatie, waarin het gedragstherapeutisch p oces: de leerprincipes, gedragsanalyses, voorkeur en keuze van interveniëren, de uitvoering van de interventies en het resultaat beschreven wordt. Uit dit alles krijgt de docente zicht op de mate waarin de cursist in staat is het gedragstherapeutisch denken en handelen in de praktijk te brengen.

literatuur

Zelf aan te schaffen of de beschikking hebben over:

 • Korrelboom, K, Broeke, E. ten. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk; Bussum; Coutinho, ISBN: 9789046903810.
 • Beck, J.S., (2013). Cognitieve gedragstherapie. Nieuwezijds B.V. ISBN: 9789057123849.
 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P.M.G.(red.) (2017) Protocollaire behandeling voor volwassenen met psychische klachten, 1, 2 en 3. Amsterdam Boom. ISBN: 9789058759313.

let op!

In verband met de erkenning van de cursus door de VGCt moet gerekend worden op een totale studielast van 250 werkuren (70 uren cursus en 180 uren zelfwerkzaamheid) tijdens de cursus. Dit wordt besteed aan literatuurstudie, opdrachten en voorbereiding van presentatie.

opleiding tot gedragstherapeut

Deze cursus is onderdeel van het cursorische deel van de opleiding tot gedragstherapeut VGCt, de overige cursussen die de RINO Amsterdam verzorgt treft u ook hier.

Wilt u de route volgen tot registratie Cognitief gedragstherapeut dan is het van belang om te weten dat:

 • u voor deelname aan de basiscursus VGCt (inleiding en de verdieping, totaal 100 uur) niet werkzaam hoeft te zijn in de GGZ. Wilt u vervolgens de route tot cognitief gedragstherapeut voortzetten door zich aan te melden als Cognitief Gedragstherapeut i.o. dan geldt er wel de voorwaarde dat u werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
 • er tussen de laatste dag van de inleiding en de eerste dag van de verdieping maximaal een jaar mag zitten.

Kijk voor de meest actuele eisen die hier aan gesteld worden en andere eisen m.b.t. de registratie op de website van de VGCt

korting verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie

Wanneer u zich inschrijft voor een verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie die start binnen een jaar na afloop van de bij ons gevolgde inleiding Gedragstherapie en cognitieve therapie, dan krijgt u €250,00 korting op de cursusprijs van de verdieping. Wanneer u dit bij aanmelding voor de verdieping meldt in het opmerkingenveld dan wordt de korting doorberekend.

Deel deze cursus:

Docent

Mevr. M. van der Plas (Margreet)

Margreet van der Plas is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt. Werkzaam bij Zaans Medisch Centrum op de psychiatrische dagkliniek.

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten