Gedragstherapie en cognitieve therapie K&J: verdieping

het toepassen van cognitief gedragstherapeutische methodes

70-uurs verdiepingscursus VGCt
194.19.01
€ 2.875,-

Inclusief lunch

.
Alle dagen van 9.30-16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus vormt de basis voor de opleiding tot gedragstherapeut en is speciaal ontwikkeld voor cursisten die met kinderen en jeugdigen werken, die het inleidende deel (30 uur) van de basiscursus reeds gevolgd hebben. Veel aandacht wordt besteed aan het oefenen van de gedragstherapeutische en cognitieve technieken, die de cursisten zelfstandig in de praktijk leren toepassen onder supervisie. De fasen van het gedragstherapeutisch proces vormen de leidraad voor deze cursus. De cursisten maken kennis met de meest actuele behandelprotocollen, maar leren ook ‘maatwerk’ behandelingen te ontwerpen voor cliënten uit andere culturen, met een lichte verstandelijke beperking of in een andere setting zoals het onderwijs.

Deze verdieping in de gedragstherapie vormt samen met een inleidingscursus gedragstherapie (30 uur) de basiscursus gedragstherapie, voor de opleidingsroute tot gedragstherapeut VGCt (zie de website van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie: www.vgct.nl).

doelgroep

Psychologen, pedagogen, psychiaters werkzaam in de GGZ of aangrenzende terreinen die eerder een door de VGCt erkende inleiding in de gedragstherapie (30 uur) hebben gevolgd.

doelstelling

De cursisten worden geacht aan het eind van deze basiscursus voldoende thuis te zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en voldoende kennis te hebben van een aantal basale cognitief gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze cognitieve gedragstherapieën van middelmatige zwaarte te kunnen uitvoeren.

werkwijze

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten.
In het Verdiepingsdeel komt een breed scala van gedragstherapeutische interventies aan bod. De docenten, die in verschillende settingen werkzaam zijn, illustreren de toepassing van deze interventies en technieken op concrete en pragmatische wijze. Aan bod komen het behandelen van angst- en stemmingsstoornissen, dwang- en ticstoornissen, mediatietherapie bij ADHD en ASS, gedragstherapeutische speltechnieken, oplossingsgerichte methodieken, de forensische psychiatrie en behandeling van trauma.
De cursisten oefenen met actuele protocollen waarbij zij kritisch en creatief met protocollen leren omgaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Per toerbeurt een korte presentatie te verzorgen
 • Casuïstiek te beschrijven van een eigen cliënt: de cursisten dienen tijdens de cursus een cliënt te behandelen waarbij zij de verschillende stappen van het gedragstherapeutisch proces doorlopen
  De cursusbijeenkomsten omvatten:
 • Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
 • Bespreking van de literatuur n.a.v. een korte presentatie door cursisten
 • Uitleg van de theorie door de docent, waar mogelijk visueel ondersteund (video / DVD)
 • Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.
 • Voortgang van de eigen casus wordt besproken in subgroepen.

toetsing

 • Presentie: de cursisten dienen minimaal 90% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Bij afwezigheid krijgt de cursist een vervangende opdracht
 • Literatuurpresentatie en bespreking
 • Behandelverslag waarin het gedragstherapeutisch proces met een eigen cliënt is beschreven.
  Dit verslag dient de volgende onderdelen te omvatten: een adequate beschrijving van de probleeminventarisatie, een holistische theorie en relevante functieanalyse, een behandelplan met voorgestelde behandelinterventies, de weergave van de metingen en registraties, een verslag van de uitvoering van de behandeling en tenslotte een reflectie op het therapeutisch handelen en het therapeutisch proces.
  Dit verslag wordt beoordeeld door de docent.

opleiding tot congitief gedragstherapeut

Deze cursus vormt samen met bijvoorbeeld de Gedragstherapie K&J: inleiding de basiscursus gedragstherapie voor de VGCt.

Wilt u de route volgen tot registratie Cognitief gedragstherapeut dan is het van belang om te weten dat:

 • u voor deelname aan deze basiscursus VGCt (inleiding en de verdieping, totaal 100 uur) niet werkzaam hoeft te zijn in de GGZ. Wilt u vervolgens de route tot cognitief gedragstherapeut voortzetten door zich aan te melden als Cognitief Gedragstherapeut i.o. dan geldt er wel de voorwaarde dat u werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
 • er tussen de laatste dag van de inleiding en de eerste dag van de verdieping maximaal een jaar mag zitten.

Kijk voor de meest actuele eisen die hier aan gesteld worden en andere eisen m.b.t. de registratie op de site van de VGCt.->https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/opleiding-en-registratie/cognitief-gedragstherapeut-in-opleiding

Korting verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie

Wanneer u zich inschrijft voor een verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie die start binnen een jaar na afloop van de bij ons gevolgde inleiding Gedragstherapie en cognitieve therapie, dan krijgt u €250,00 korting op de cursusprijs van de verdieping. Wanneer u dit bij aanmelding voor de verdieping meldt in het opmerkingenveld dan wordt de korting doorberekend.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend70 punten
behandeling 30 punten
diagnostiek 40 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend70 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend70 punten
behandeling 30 punten
diagnostiek 40 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend70 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - registratietoegekend70 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.K. Nuhoff- den Hollander (Charlotte) - docenten - 919900902

Charlotte Nuhoff- den Hollander is zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en psychotherapeut, supervisor VGCt.

Lees verder
Dhr. drs. E.J. Jongman (Erik) - docenten - 1710767097

Erik Jongman is psycholoog / psychotherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact