Gedragstherapie en cognitieve therapie K&J: inleiding

theorie, technieken en therapeutische attitude

30-uurs inleiding VGCt
198.19.01
€ 1.250,-
4 dinsdagen van 9.30-16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus vormt de basis voor de opleiding tot gedragstherapeut en is speciaal ontwikkeld voor cursisten die met kinderen en jeugdigen werken. Casusvoorbeelden en DVD-materiaal is gebaseerd op deze doelgroep. Veel aandacht wordt besteed aan het oefenen van de leertheoretische technieken, waarbij steeds de toepassing daarvan bij kinderen, jeugdigen en gezinnen wordt besproken. De fasen van het gedragstherapeutisch proces vormen de leidraad voor deze cursus.

doelgroep

Psychologen, pedagogen, psychiaters werkzaam in de GGZ of aangrenzende terreinen.

werkwijze

In deze inleidende basiscursus ligt het accent op de theoretische en technische principes van de gedragstherapie. De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren.

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:
Het bestuderen van de literatuur
Het maken van huiswerkopdrachten
Per toerbeurt een korte presentatie te verzorgen
Een casusconceptualisatie te schrijven over een eigen cliënt. Dit verslag vormt tevens de eindtoets. Indien de cursist geen eigen cliënt heeft, stelt de docent voorbeeldcasuïstiek ter beschikking.

De cursusbijeenkomsten omvatten:
Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
Bespreking van de literatuur n.a.v. een korte presentatie door cursisten
Uitleg van de theorie door de docent, waar mogelijk visueel ondersteund (video / DVD)
Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

aan te schaffen literatuur

  • P.J.M. Prins, J.D. Bosch, C. Braet; Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, derde herziene druk maart 2018, ISBN 978 90 3138974 2
  • J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huijsse, G.A.L.A. Mulder: Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, zevende gewijzigde druk 2009 ISBN 978 90 265 2222 2
  • K. Korrelboom/ E. ten Broeke: Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: 2014, ISBN 9789046903810.

toetsing

  • Presentie: de cursisten dienen minimaal 90% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Bij afwezigheid krijgt de cursist een vervangende opdracht
  • Literatuurpresentatie en bespreking
  • Casusconceptualisatie van een eigen cliënt. Dit verslag wordt beoordeeld door de docent. Indien de cursist geen eigen cliënt heeft, stelt de docent voorbeeldcasuïstiek ter beschikking.

Deze inleiding vormt met bijvoorbeeld de Gedragstherapie K&J: verdiepingscursus de basiscursus gedragstherapie VGCt.

opleiding tot cognitief gedragstherapeut

Opleiding tot cognitief gedragstherapeut
Wilt u de route volgen tot registratie Cognitief gedragstherapeut dan is het van belang om te weten dat:

  • u voor deelname aan deze basiscursus VGCt (inleiding en de verdieping, totaal 100 uur) niet werkzaam hoeft te zijn in de GGZ. Wilt u vervolgens de route tot cognitief gedragstherapeut voortzetten door zich aan te melden als Cognitief Gedragstherapeut i.o. dan geldt er wel de voorwaarde dat u werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
  • er tussen de laatste dag van de inleiding en de eerste dag van de verdieping maximaal een jaar mag zitten.

Kijk voor de meest actuele eisen die hier aan gesteld worden en andere eisen m.b.t. de registratie op de website van de VGCt

Gedragstherapie en cognitieve therapie: verdieping

De uitvoeringen van de verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie VGCt waar u zich voor in kunt schrijven vindt u op onze website: VGCt-route

korting verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie

Wanneer u zich inschrijft voor een verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie die start binnen een jaar na afloop van de bij ons gevolgde inleiding Gedragstherapie en cognitieve therapie, dan krijgt u €250,00 korting op de cursusprijs van de verdieping. Wanneer u dit bij aanmelding voor de verdieping meldt in het opmerkingenveld dan wordt de korting doorberekend.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend30 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend30 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend30 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend30 uren
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - registratietoegekend30 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.K. Nuhoff- den Hollander (Charlotte) - docenten - 1232321586

Charlotte Nuhoff- den Hollander is zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en psychotherapeut, supervisor VGCt.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact