Gedragstherapie en cognitieve therapie: inleiding (voor volwassenen)

klachtanalyse en behandelplannen

30-uurs inleiding VGCt
438.20.01
€ 1.195,-
5 maandagen van 9.30-12.30 en van 13.30-16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze inleiding in de gedragstherapie vormt samen met een verdiepingscursus gedragstherapie (70 uur) de basiscursus gedragstherapie, voor de opleidingsroute tot gedragstherapeut VGCt (zie de website van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie: www.vgct.nl).
In deze praktische cursus gedragstherapie maken de deelnemers kennis met de gedragstherapeutische manier van denken en doen. Centraal in de cursus staat de systematische, op leertheorie gefundeerde, analyse van klachten en probleemgedrag en het ontwerpen van daarop aansluitende behandelplannen. Een aantal basistechnieken wordt intensief geoefend.

doelgroep

Hulpverleners werkzaam in de (A)GGZ of aangrenzende terreinen, (GZ-, Eerstelijns- en K&J-)psychologen, ARBO-psychologen, die zich op de hoogte willen stellen van de recente ontwikkelingen in de gedragstherapie.

doelstelling

Kennismaking met de gedragstherapeutische manier van denken en doen. Oefenen met gedragstherapeutische analysemodellen.

inhoud

 • de leertheorie en de leerprincipes;
 • de therapeutische relatie in de gedragstherapie;
 • gedragstherapeutische probleeminventarisatie;
 • holistische visie;
 • functieanalyse en betekenisanalyse;
 • metingen/registraties;
 • opstellen van een behandelplan;
 • indicaties en contra-indicaties voor gedragstherapie;
 • korte inleiding in de cognitieve gedragstherapie;
 • korte inleiding in gedragstherapeutische behandelmethoden;
 • oefenen van gedragstherapeutische vaardigheden, rollenspelen;
 • casuïstiek van de deelnemers.

werkwijze

Na een inleidend deel over de geschiedenis van de cognitieve gedragstherapie en over de leertheorieën en leerprincipes, ligt het accent op de toepassing van de leerprincipes in de gedragstherapie. Daarbij worden de fasen van het gedragstherapeutische proces gevolgd.

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Het maken van huiswerkopdrachten

De cursusbijeenkomsten omvatten:

 • Het voor- en nabespreken van het huiswerk
 • Literatuurbespreking door cursisten en docent
 • Uitleg van de theorie door de docent
 • Praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rollenspelen.

Er wordt zoveel mogelijk geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

aan te schaffen literatuur

 • Korrelboom, K. en ten Broeke, E., #Geintegreerde cognitieve gedragstherapie, handboek voor theorie en praktijk, druk II, Countinho BV, 2014, ISBN 9789046903810.
 • Keijsers, G.P.J., van Minnen, A. & Hoogduin, C.A.L. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1 . Uitgeverij Boom. ISBN: 9789089537133.

toetsing

Uiterlijk twee weken na de laatste cursusbijeenkomst levert iedere cursist een schriftelijk casusverslag in waarin verwerkt: probleeminventarisatie, holistische theorie, metingen, functieanalyse en/of betekenisanalyse en een behandelplan. Tevens worden de huiswerkopdrachten beoordeeld in de nabespreking van het huiswerk. Tenslotte zullen de cursisten tijdens bijeenkomsten beoordeeld worden op inbreng in subgroepen en in de plenaire bijeenkomsten.

erkenning

De cursus wordt erkend door de Vereniging voor Cognitieve- en Gedragstherapie. Aanwezigheid is bij alle bijeenkomsten verplicht; afwezigheid van 10% dient steeds gecompenseerd te worden door middel van een extra schriftelijke opdracht. Bij afwezigheid van 20% of meer geldt wat daarover bepaald is in het huishoudelijk reglement van de VGCt.

opleiding tot cognitief gedragstherapeut

Wilt u de route volgen tot registratie Cognitief gedragstherapeut dan is het van belang om te weten dat:

 • u voor deelname aan deze basiscursus VGCt (inleiding en de verdieping, totaal 100 uur) niet werkzaam hoeft te zijn in de GGZ. Wilt u vervolgens de route tot cognitief gedragstherapeut voortzetten door zich aan te melden als Cognitief Gedragstherapeut i.o. dan geldt er wel de voorwaarde dat u werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
 • er tussen de laatste dag van de inleiding en de eerste dag van de verdieping maximaal een jaar mag zitten.

Kijk voor de meest actuele eisen die hier aan gesteld worden en andere eisen m.b.t. de registratie op de website van de VGCt.

Gedragstherapie en cognitieve therapie: verdieping

De uitvoeringen van de verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie VGCt waar u zich voor in kunt schrijven vindt u op onze website: VGCt-route

Korting verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie

Wanneer u zich inschrijft voor een verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie die start binnen een jaar na afloop van de bij ons gevolgde inleiding Gedragstherapie en cognitieve therapie, dan krijgt u €250,00 korting op de cursusprijs van de verdieping. Wanneer u dit bij aanmelding voor de verdieping meldt in het opmerkingenveld dan wordt de korting doorberekend.

Accreditaties

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - registratietoegekend30 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Frederiek Stapel is werkzaam als GZ-psycholoog/cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact