Gedragstherapie en cognitieve therapie: inleiding

klachtanalyse en behandelplannen

30-uurs inleiding VGCt
421.19.01
€ 1.195,-
5 zaterdagen van 9.30 - 12.30 uur en van 13.30 -16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

In deze praktische cursus gedragstherapie krijgen de deelnemers basale kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplan. Een aantal basistechnieken wordt intensief geoefend.

Deze inleiding in de gedragstherapie vormt samen met een verdiepingscursus gedragstherapie (70 uur) de basiscursus gedragstherapie, voor de opleidingsroute tot gedragstherapeut VGCt (zie de website van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie: www.vgct.nl).

doelgroep

Professionals die zich willen registreren als Cognitief Gedragstherapeut i.o. VGCt of andere professionals met één van de volgende universitaire vooropleidingen:

psychologie
pedagogische wetenschappen
gezondheidswetenschappen
geneeskunde

doelstelling

Kennismaking met de gedragstherapeutische manier van denken en doen.
Oefenen met gedragstherapeutische analyse-modellen.

inhoud

de leerprincipes;
gedragstherapeutische anamneses;
probleemanalyse;
opstellen van een behandelplan;
indicaties en contra-indicaties voor gedragstherapie.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurbespreking, videodemonstraties en oefenen met basisvaardigheden.
Er wordt geoefend aan de hand van praktijksituaties, die door de deelnemers ingebracht kunnen worden.

erkenning

De cursus wordt erkend door de Vereniging voor Cognitieve- en Gedragstherapie.

Verwacht wordt dat u minimaal 90% van de tijd aanwezig bent en een voldoende resultaat behaalt bij de toets.
Deze cursus vormt samen met een verdiepingscusus van 70 uur. de basiscursus CGt van 100 uur.

toets

Kennis en vaardigheden worden twee keer getoets:

een schriftelijk tentamen over de literatuur;
een eigen gevalsbeschrijving met gedragtherapeutische analyse en behandelopzet.

aan te schaffen literatuur

Hermans, D., Raes, F., Orlemans, J.W.G., Inleiding tot de gedragstherapie, 7e geheel herziene druk, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN: 9789036819503 (januari 2018).
Korrelboom, K. en ten Broeke, E., Geintegreerde cognitieve gedragstherapie, handboek voor theorie en praktijk, Tweede, herziene druk, Countinho BV, 2014, ISBN 9789046903810.

NB

Verwacht wordt dat de deelnemers deze boeken voorafgaand aan de cursus lezen.

opleiding tot gedragstherapeut

Voor deelname aan de basiscursus VGCt (inleiding en de verdieping, totaal 100 uur) hoeft u niet werkzaam te zijn in de GGZ. Wilt u vervolgens de route tot cognitief gedragstherapeut voortzetten door zich aan te melden als Cognitief Gedragstherapeut i.o. dan geldt er wel de voorwaarde dat u werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Kijk voor de eisen die hier aan gesteld worden en andere eisen m.b.t. de registratie op de site van de VGCt.

opleiding tot gedragstherapeut bij de RINO Amsterdam

Hier vindt u het overzicht van de opleidingsroute VGCt.
Er is ook een andere inleiding in de gedragstherapie.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend45 uren
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - registratietoegekend30 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M. van der Plas (Margreet) - docenten - 285292248

Margreet van der Plas is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt. Werkzaam bij Zaans Medisch Centrum op de psychiatrische dagkliniek.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact