Gedragstherapie en cognitieve therapie: inleiding

klachtanalyse en behandelplannen

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In deze praktische cursus gedragstherapie krijgen de deelnemers basale kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplan. Een aantal basistechnieken wordt intensief geoefend.

Deze inleiding in de gedragstherapie vormt samen met een verdiepingscursus gedragstherapie (70 uur) de basiscursus gedragstherapie, voor de opleidingsroute tot gedragstherapeut VGCt (zie de website van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie: www.vgct.nl).

doelgroep

Professionals die zich willen registreren als Cognitief Gedragstherapeut i.o. VGCt of andere professionals met één van de volgende universitaire vooropleidingen:

 • psychologie
 • pedagogische wetenschappen
 • gezondheidswetenschappen
 • geneeskunde

doelstelling

Kennismaking met de gedragstherapeutische manier van denken en doen. Oefenen met gedragstherapeutische analyse-modellen.

inhoud

 • de leerprincipes;
 • gedragstherapeutische anamneses;
 • probleemanalyse;
 • opstellen van een behandelplan;
 • indicaties en contra-indicaties voor gedragstherapie.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurbespreking, videodemonstraties en oefenen met basisvaardigheden. Er wordt geoefend aan de hand van praktijksituaties, die door de deelnemers ingebracht kunnen worden.

erkenning

De cursus wordt erkend door de Vereniging voor Cognitieve- en Gedragstherapie.
Verwacht wordt dat u minimaal 90% van de tijd aanwezig bent en een voldoende resultaat behaalt bij de toets. Deze cursus vormt samen met een verdiepingscusus van 70 uur. de basiscursus CGt van 100 uur.

toets

Kennis en vaardigheden worden twee keer getoetst:

 • een schriftelijk tentamen over de literatuur;
 • een eigen gevalsbeschrijving met gedragtherapeutische analyse en behandelopzet.

aan te schaffen literatuur

 • Hermans, D., Raes, F., Orlemans, J.W.G., #Inleiding tot de gedragstherapie, 7e herziene druk, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN: 9789036819503 (december 2017) - Nederlands - Paperback - 345 pag.
 • Korrelboom, K. en ten Broeke, E., #Geintegreerde cognitieve gedragstherapie, handboek voor theorie en praktijk, Tweede, herziene druk, Countinho BV, 2014, ISBN 9789046903810.

NB

Verwacht wordt dat de deelnemers deze boeken voorafgaand aan de cursus lezen.

opleiding tot cognitief gedragstherapeut

Wilt u de route volgen tot registratie Cognitief gedragstherapeut dan is het van belang om te weten dat:

 • u voor deelname aan deze basiscursus VGCt (inleiding en de verdieping, totaal 100 uur) niet werkzaam hoeft te zijn in de GGZ. Wilt u vervolgens de route tot cognitief gedragstherapeut voortzetten door zich aan te melden als Cognitief Gedragstherapeut i.o. dan geldt er wel de voorwaarde dat u werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
 • er tussen de laatste dag van de inleiding en de eerste dag van de verdieping maximaal een jaar mag zitten.

Kijk voor de meest actuele eisen die hier aan gesteld worden en andere eisen m.b.t. de registratie op de website van de VGCt.

Gedragstherapie en cognitieve therapie: verdieping

De uitvoeringen van de verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie VGCt waar u zich voor in kunt schrijven vindt u op onze website: VGCt-route

korting Wanneer u zich inschrijft voor een verdieping Gedragstherapie en cognitieve therapie die start binnen een jaar na afloop van de bij ons gevolgde inleiding Gedragstherapie en cognitieve therapie, dan krijgt u €250,00 korting op de cursusprijs van de verdieping. Wanneer u dit bij aanmelding voor de verdieping meldt in het opmerkingenveld dan wordt de korting doorberekend.