Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose

tweedaagse cursus
066.19.01
€ 535,-
Inclusief (onlne) literatuur en lunch.
1 vrijdag en 1 zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Mensen melden zich vaak voor hulp na het overlijden van een dierbare. Vroegtijdige herkenning van gecompliceerde rouw, onderscheid tussen gecompliceerde rouw en andere diagnostische categorieën en kennis van de behandelingsmogelijkheden zijn voor professionals van wezenlijk belang. Geschikte interventies kunnen erger voorkomen. Verder is van belang kwetsbaarheden te herkennen; voor complexe rouw, maar ook voor depressie, suïcidaal gedrag en angst. Preventie kan voorkomen dat co-morbiditeit ontstaat.
Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om cliënten met gecompliceerde rouw te diagnosticeren, gecompliceerde rouw van andere stoornissen te onderscheiden en gecompliceerde rouw (en andere stoornissen) op onderdelen te behandelen.

doelgroep

Professionals in de gezondheidszorg, huisartsen, gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychiaters en ervaren sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers in de GGZ, die in aanraking komen met mensen met verlieservaringen, gecompliceerde rouw en andere psychische stoornissen.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om cliënten met gecompliceerde rouw te diagnosticeren en te behandelen.

inhoud

diagnostiek en indicatiestelling voor rouwbegeleiding en rouwtherapie;
met behulp van vragenlijsten en een standaardinterview wordt het onderscheid tussen gecompliceerde rouw, depressie en PTSS voor de praktijk toegelicht en de relatie met co-morbide klachten besproken;
reacties na het overlijden na een verkeersongeval, suïcide, moord, vermissing, een lang ziekbed en de verschillende omstandigheden zoals verlies van een kind of partner;
diverse behandelings- en begeleidingsprotocollen voor verschillende soorten nabestaanden;
behandelvormen: psycho-educatie, cognitieve therapie, 'exposure', 'empty-chair', gebruik van rituelen, zowel individueel als in groepen.

werkwijze

Inleiding door de docent, geïllustreerd aan de hand van videomateriaal, literatuurbesprekingen en oefenen met diagnostische instrumenten en technieken en casuïstiekbespreking.
Op dag 1 wordt met de cursisten gekozen welke behandelvormen uitgebreid aan bod zullen komen. Op dag 2 wordt geoefend in diagnostiek en het gebruik van instrumenten en vaardigheden.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogin aanvraag? punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratiein aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Marieke de Groot is docent en als onderzoeker verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Psychiatrie en Huisartsgeneeskunde en de Vrije Universiteit Amsterdam afdeling Klinische psychologie.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact