Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

FloorPlay Introductiedag

kinderen die speciale aandacht nodig hebben

introductiedag
500.21.05
€ 195,-

Inclusief lunch en aanvullende literatuur (digitaal aangeboden)

.
1 dag van 9.30 - 16.30 uur
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Deze cursus is vol. Er staan andere data gepland, waarop mogelijk wel plek beschikbaar is.

Overige startdata
Je kan je als belangstellend inschrijven voor de FloorPlay praktijkdag die in 2022 zal gaan plaats vinden. Let op! Deze inschrijving biedt geen garantie op een plek!

Deze introductiedag vormt samen met de online module Introductie FloorPlay de Blended cursus Introductie FloorPlay. FloorPlay is een effectieve manier om kinderen met ontwikkelingsproblemen, waaronder autisme, te begeleiden en hun ontwikkeling te stimuleren.

De online module biedt een eerste kennismaking met de methode FloorPlay en met de theoretische basis van het D.I.R. model dat eraan ten grondslag ligt. Als de cursist de afsluitende toets van de online module met voldoende resultaat heeft afgerond, mag deze deelnemen aan de Introductiedag.

**Vanwege het Coronavirus zal deze cursus online zijn""
Tijdens de Praktijkdag wordt aan de hand van video-illustraties en oefeningen verder ingegaan op de theorie van het D.I.R. model en de praktische toepassing van FloorPlay. De Praktijkdag is bedoeld voor zowel ouders als professionals, waardoor kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
De ouder-kind relatie staat bij FloorPlay centraal. Tijdens een FloorPlay-behandeling maken ouders zich de FloorPlay methodiek gaandeweg eigen, waarbij zij ondersteund (kunnen) worden door professionals.
De Praktijkdag Introductie FloorPlay is niet bedoeld om direct advies in te winnen ten aanzien van een eigen kind. Er zal gewerkt worden met video-voorbeelden van de docenten.

doelgroep

De Introductiedag is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers.

De Praktijkdag is ook bedoeld voor ouders die geïnteresseerd zijn in de FloorPlay benadering. Een sterk punt van FloorPlay is dat het multi-disciplinaire samenwerking sterk ondersteunt en een gemeenschappelijk denkkader biedt waardoor de onderlinge communicatie aanzienlijk vergemakkelijkt wordt.
De deelnemer heeft de online module Introductie FloorPlay met succes afgerond.

doelstelling

Na afloop van de cursus

 1. heeft de deelnemer kennis van de uitgangspunten van het D.I.R. model en de plaats hiervan binnen de kinder- en jeugdpsychologie en –pathologie en gangbare denkwijzen t.a.v. ontwikkelingsstimulering en ouderbegeleiding.
 2. kan de deelnemer de theoretische concepten koppelen aan klinische observatie
 3. kan de deelnemer de opeenvolgende ontwikkelingsmijlpalen herkennen en de kenmerken benoemen
 4. is de deelnemer vertrouwd met de uitgangspunten voor de behandeling volgens het D.I.R.-model en de basisprincipes van de FloorPlay-methode.

inhoud

 • de verschillende ‘mijlpalen’ volgens Greenspan;
 • gebruik van de FEAS;
 • het individueel neurobiologisch profiel;
 • verschillende aspecten in de relatie tussen verzorger en kind;
 • de FloorPlay-spelmethode.

opleidingsroute

De module is een onderdeel van het opleidingtraject tot FloorPlay coach of -specialist, maar kan ook op zichzelf staand –na het volgen van de online module FloorPlay Introductie online module- worden gevolgd. Het integrale FloorPlay-opleidingstraject is een combinatie van zes modules en is bedoeld voor hen die FloorPlay tot hun professie willen maken. Voor meer informatie hierover zie floorplay.

docenten

De Introductiedag van de introductiecursus FloorPlay wordt steeds gegeven door twee ervaren docenten die werkzaam zijn binnen de opleiding FloorPlay. Welke twee docenten dit zijn kan per Introductiedag verschillen.

De docenten die roulerend lesgeven zijn:

 • Claudine Dietz
 • Charlotte Schenning
 • Judith Hoevenaars
 • Natasja van Kollenburg

Nota Bene

Let op: zowel hulpverleners als ouders kunnen deelnemen aan de Introductiedag. Voor hen gelden verschillende deelnamekosten. Soms komt het voor dat een hulpverlener zelf ook ouder is van een kind dat speciale aandacht nodig heeft en de Praktijkdag als ouder wil volgen. In dat geval geldt een gereduceerd tarief, maar vervalt het recht op accreditaties.
Het gereduceerde tarief voor ouders is € 90,-. U kunt in het notitieveld van het aanmeldingsformulier aangeven dat u als ouder deel neemt.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
K&J NIPtoegekend12 uren
behandeling 9 uren
diagnostiek 3 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
behandeling 9 uren
diagnostiek 3 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren
Stichting ADAP (logopedisten)in aanvraag15,5 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 894808543

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder
Mw. drs. J. Hoevenaars (Judith) - docenten - 857025388

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact