Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

EPA en Ouderen in de huisartsenpraktijk (vervolg)

vervolg op startmodule EPA en Ouderen in de HAP

tweedaagse cursus
1169.21.01
€ 405,-
Inschrijven onder voorbehoud

Onderwijslocatie | Offline of online | RINO AMSTERDAM OF ZOOM

Deze module is het vervolg op de startmodule EPA en ouderen in de huisartsenpraktijk. Voorafgaand aan deze module moet dus de startmodule worden gevolgd: EPA en Ouderen in de huisartsenpraktijk.

Deze module bestaat uit twee delen:

 • Ernstige psychiatrische aandoeningen (1 dagdeel)
 • Ondersteunen thuiswonende ouderen (anderhalve dag)

doelgroep

POH-GGZ die de startmodule EPA en Ouderen in de huisartsenpraktijk hebben gevolgd.

inhoud dagdeel 1: EPA

 • bespreken vragen n.a.v. deel 1 module EPA en casuïstiek;
 • wat wordt er verwacht van de POH-GGZ bij de zorg rondom EPA;
 • waar moet je op letten: beloop van EPA, medische controles (metabool syndroom, spiegelbepaling);
 • waar loop je als POH-GGZ tegenaan: passiviteit, sociale isolatie, en steunsysteem;
 • wat kun je als POH-GGZ zelf doen: signaleringsplan, steunsysteem betrekken, huisbezoek, overleg met huisarts;
 • wanneer verwijs je terug naar de SGGZ, en hoe is de samenwerking.

inhoud dagdeel 2, 3 en 4: Ondersteunen thuiswonende ouderen

 • De behandeling van psychiatrische stoornissen bij ouderen;
 • bejegening ouderen passend bij elke diagnostische aandoening en rekening houdend met de kwetsbaarheden van patiënt en omgeving;
 • wat kan je zelf en wanneer verwijs je door en waar naar toe?

werkwijze

Er zal gewerkt worden aan de hand van korte theoretische inleidingen door de docenten, patiënten materiaal op DVD, het uitwerken van (ingebrachte) casuïstiek en het boek Ouderenpsychiatrie: de praktijk.

opleiding POH-GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald.
Zie ook: opleidingsroute POH-GGZ

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact