Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

EPA en Ouderen in de huisartsenpraktijk (start)

startmodule voor POH-GGZ

eendaagse cursus
1168.21.01
€ 215,-

inclusief lunch

.
Inschrijven onder voorbehoud

Onderwijslocatie | Offline of online | RINO AMSTERDAM OF ZOOM

Overige startdata
06 Apr 2021

Deze module is onderdeel van de startmodules van de opleiding POH-GGZ en bestaat uit twee onderdelen:

  • Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)
  • Ondersteunen thuiswonende ouderen

doelgroep

POH-GGZ die de opleiding POH-GGZ volgen bij RINO Amsterdam

onderdeel 1: EPA

Cliënten met een ernstig psychiatrische stoornis zijn kwetsbaar voor een recidief, bijvoorbeeld in de vorm van een psychose. De POH-GGZ kan juist bij deze stoornissen een belangrijke ondersteunende taak vervullen, met name bij het herstellen en bewaken van het psychisch evenwicht en het verbeteren van de lichamelijke gezondheid.
De POH’s-GGZ kunnen de cliënten laagdrempelige zorg bieden, bijv. door ze op de eigen kracht aan te spreken en/of aan te moedigen om goed voor zichzelf te zorgen, en ze kunnen mogelijke gezondheidsproblemen tijdig opsporen en behandelen.
Een psychose kan worden uitgelokt door stressvolle levensgebeurtenissen. Om de subtiele signalen die wijzen op een psychose in een vroege fase te herkennen, is regelmatig contact met de cliënt en kennis van diens leefomstandigheden een voorwaarde. Een proactieve houding van de huisartsen en de POH-GGZ en een goede overdracht in waarneemsituaties is tevens van belang.
De POH-GGZ moet, echter, zijn/haar grenzen blijven bewaken: een crisis (bijvoorbeeld een psychotische episode) kan een reden zijn om terug te verwijzen naar de oude behandelaar, of op zijn minst reden voor telefonisch overleg met de oude behandelaar om een verdere strategie te bepalen. Bij EPA (Ernstig psychiatrische aandoeningen) is de POH-GGZ dus een belangrijke schakel tussen de Huisartsenzorg en de SGGZ.

inhoud EPA

  • Wat is EPA?
  • Welke psychiatrische diagnoses vallen onder EPA?
  • Schizofrenie (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
  • Schizo-affectieve stoornis en andere psychotische stoornissen (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
  • Bipolaire en depressieve stoornis (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
  • Chronische andere problematiek (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact).

onderdeel 2: Ondersteunen thuiswonende ouderen

Nederland vergrijst en van ouderen en hun familie wordt de komende jaren verwacht dat zij de zorg die nodig is langer thuis organiseren. Deze ambulantisering van ouderen vraagt om een goede afstemming tussen huisarts en POH GGZ. Ook zal er een groeiende vraag komen naar kennis over ondersteuningstechnieken.

Hoe kan je als professional (huisarts, POH, hulpverlener in wijkteam) de ouderen en mantelzorgers ondersteunen, hoe signaleer je psychische en/of geriatrische problematiek bij ouderen en wat is het moment om door te verwijzen of meer specialistische hulp in te roepen?

inhoud Ondersteunen thuiswonende ouderen

Het signaleren en herkennen van psychische en psychiatrische problematiek bij ouderen.

vervolgmodule

vervolgmodule EPA en Ouderen in de HAP.

aan te schaffen literatuur

Ouderenpsychiatrie: de praktijk. Het herkennen en Signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen.
Auteur: Martin G. Kat. Uitgeverij: BSL (2019)

opleidingsroute POH-GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald.
Zie ook: www.rino.nl

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. J. de Paauw (Judith) - docenten - 449579013

Judith de Paauw werkt sinds april 2013 als praktijkondersteuner GGZ bij de organisatie Vicino nhn.

Lees verder

Rik Yff is psychiater

Lees verder
Dhr. dr. M.G. Kat (Martin) - docenten - 1074550340

Martin Kat is (ouderen)psychiater-psychotherapeut Amsterdam.
Consulent Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie bij het C.C.E., in het algemeen ziekenhuis, verpleeghuizen en eerste lijn

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact