Nieuwe corona-maatregelen vanaf 13 november 2021. Lees meer informatie.

Een Eigen Praktijk

ondersteuning voor startende ondernemers in de GGZ

tweedaagse cursus
857.22.01
€ 445,-

inclusief lunches

.
Vrijdag van 09.30 - 16.30 uur

Onderwijslocatie | Offline of online | RINO AMSTERDAM OF ZOOM

De gezondheidszorg kent een groeiend aantal eigen ondernemingen. Het klimaat is daar met de komst van de Zorgverzekeringswet ook in de GGZ rijp voor. We zien een toenemend aantal vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten, gz-psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkenden, spv'en en anderen.

Binnen de vrijgevestigde praktijk kan laagdrempelig hooggekwalificeerde hulp worden geboden. Deze workshop helpt bij het opzetten van een eigen praktijk en het formuleren van een eigen ondernemingsplan, toegesneden op de eigen wensen en mogelijkheden, en heeft als doel deelnemers wegwijs te maken in de wereld van het ondernemerschap.

doelgroep

Hulpverleners in de GGZ die overwegen een eigen praktijk te beginnen of daar al mee begonnen zijn.

toelichting

De zich opvolgende fusie- en reorganisatiegolven hebben professionals doen bedenken of ze binnen instellingen nog wel tot hun recht komen. De vrijheid van behandelen is ingeperkt alsmede de vrije keuze voor een behandelaar. Binnen de vrijgevestigde praktijk kan laagdrempelig hooggekwalificeerde hulp worden geboden. Cliënten wenden zich dan ook in toenemende mate tot vrijgevestigden. Sinds 2008 is de hulp door een aantal BIG-geregistreerde professionals opgenomen in de basisverzekering. Gebleken is dat zorgverzekeraars graag contracten aangaan met vrijgevestigden, maar ook zonder kontrakt of zonder vergoeding bestaat er een groeiende markt voor vrijgevestigden met een eigen praktijk.

doelstelling

Deze workshop helpt u bij het opzetten van een eigen praktijk en het formuleren van uw eigen ondernemingsplan, toegesneden op uw eigen wensen en mogelijkheden, en heeft als doel u wegwijs te maken in de wereld van het ondernemerschap.

inhoud

Bouwstenen voor de start van een eigen praktijk, in de vorm van informatie over overheidsbeleid, de zorgverzekeringswet, dbc's, kontrakten en vergoedingen, worden aangeleverd. Ook komen samenwerking, het opbouwen en onderhouden van netwerken, juridische en fiscale, alsmede verzekeringstechnische en logistieke aspecten, zoals praktijkautomatisering aan de orde. De workshop wordt afgesloten met het maken van een folder of website van de eigen praktijk.

toetsing

De toets van deze cursus bestaat uit het maken van een huiswerkopdracht tussen de twee cursusdagen in.

aan te schaffen en van te voren te bestuderen literatuur

Bouman, Dick., De ondernemende psychotherapeut. Handboek voor zelfstandigen, Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036810067.

accreditatie

Deelname aan deze cursus kunnen klinisch psychologen zelf in het herregistratiedossier vermelden. De scholing kan toegevoegd worden onder het kopje “Andere bij- en nascholing”. Na toezenden van een kopie van het certificaat aan de FGzP en een programma-overzicht wordt de scholing beoordeeld door de commissie.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. A.A.D. van Buuren (Arnoud) - docenten - 1541215393

Arnoud van Buuren is arts en psychotherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact