Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

E-Health voor de POH GGZ

een onderdeel van de POH zorg in de huisartsenpraktijk

eendaagse workshop
979.21.02
€ 195,-

inclusief lunch en literatuurklapper

.
eendaagse cursus

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

E-health is niet meer weg te denken uit de zorg en wordt ook in de GGZ steeds gebruikelijker. Sinds januari 2014 is de regeling POH-GGZ van kracht en werken er steeds meer GGZ-hulpverleners binnen de praktijk van de huisarts. De implementatie van geschikte e-mental health programma’s om blended behandeling aan te bieden, blijkt moeilijk te zijn. Huisartsen en hun POH-GGZ, van wie zorgverzekeraars ook verwachten dat ze e-health aan hun cliënten aanbieden, moeten zelf een weg zien te vinden.

In deze workshop zal gewerkt worden met het programma van Minddistrict, dat sinds augustus 2014 een breed palet aan behandelprogramma’s heeft ontwikkeld om de POH-GGZ in het dagelijkse werk te ondersteunen. De POH-GGZ krijgt de mogelijkheid in de trainingsomgeving van Minddistrict daadwerkelijk te oefenen met de verschillende modules. Cursisten leren bij welke cliënten en met welke klachten, internettherapie met succes kan worden ingezet. Ook wordt er geoefend met video- of beeldbellen, een vorm van behandeling die in opkomst is. Deze manier om gesprekken te voeren is zeer geschikt om reistijd en kosten te voorkomen van zowel behandelaar als cliënt. Daarnaast ervaren cliënten het vaak als prettig om vanuit hun vertrouwde omgeving in gesprek te gaan.

Er wordt stilgestaan bij deelbehandelingen die geïntegreerd kunnen worden in een face-to-face therapie, de zogenoemde seamless health. Er is veel gelegenheid om te oefenen, in het samenstellen van programma's en het geven van feedback.

doelgroep

De workshop is bedoeld voor hulpverleners die als POH-GGZ werkzaam zijn in een huisartsenpraktijk en hier gebruik (willen gaan) maken van e-health technieken.

doelstelling

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers:

  • op de hoogte van de verschillende behandelmodules en zijn zij in staat hier adequaat mee om te gaan;
  • in staat te beoordelen bij welke cliënten, en met welke klachten, internettherapie met succes kan worden ingezet, al dan niet in combinatie met hun eigen face-to-face behandelingen;
  • op de hoogte van het belang van goede afspraken met cliënten met het oog op ‘boundary management’ en/of suïcidaliteit, en in staat dit in praktijk toe te passen;
  • in staat in te schatten wat een goed moment is om te beginnen met internettherapie;
  • in staat om internetboodschappen van cliënten adequaat te beoordelen en een inschatting maken wat de meest passende reactie is.

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. B.W.E. Vemer (Bart) - docenten - 817519590

Bart Vemer is GZ-psycholoog en sinds 2013 eigenaar van Aeffectivity therapy + coaching.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact