Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Dyscalculie: van signalering naar diagnose

basiscursus

eendaagse cursus
588.22.01
€ 240,-

Inclusief (online) literatuur en lunch.

.
1 maandag van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Kinderen met reken-problemen hebben onder andere moeite om sommen te automatiseren en rekenprocedures te onthouden. Bij psychologen en orthopedagogen groeit de behoefte aan theoretische kennis en praktische informatie.

Wat is dyscalculie? Hoe zit een diagnostisch onderzoek in elkaar? Welke tests kun je gebruiken en welke informatie levert dat op? Welke afwe-gingen maak je bij het stellen van de diagnose? Deze cursus, bedoeld voor psychologen en orthopedagogen die in hun werkveld te maken hebben met leerstoornissen, geeft antwoord op bovenstaande vragen. Eveneens wordt ingegaan op een aantal nieuwe tests die aansluiten bij de beschrijving van dyscalculie in de DSM 5.

de vragen die aan bod komen

  • Wat is dyscalculie en hoe zit het diagnostisch onderzoek in elkaar?
  • Welke tests en screeners kun je gebruiken en welke informatie levert dat op?
  • Welke afwegingen maak je bij het stellen van de diagnose?
  • Wat is didactische resistentie en hoe stel ik dat vast?
  • Wat staat er zoal in een dyscalculie verklaring?
  • Hoe zit het met de vergoeding van dyscalculie?

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor psychologen en orthopedagogen, die in de eigen praktijk, de schoolpraktijk of jeugdhulpverlening te maken hebben met leerstoornissen en de vaak ingrijpende gevolgen daarvan voor een leerling en ouders.

Er is ook een verdiepingscursus Dyscalculie: behandeling.

voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers bekend zijn met psychologische en didactische diagnostiek, zowel praktisch als theoretisch.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de diagnostiek van dyscalculie. Ze hebben de kennis over diagnostische instrumenten, rekenonderzoek, de ontwikkeling van getalbegrip, de DSM 5 en hoe je een diagnostisch dyscalculie onderzoek inricht. Ook zijn ze in staat om ouders en leerkrachten te adviseren wanneer je wel of geen onderzoek doet.

inhoud

In de cursus wordt de theoretische achtergrond geschetst van zowel de tests als de verschillende protocollen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van dyscalculie? Wat is er wetenschappelijk bekend over deze stoornis? Over welke middelen beschikken we om dyscalculie te diagnosticeren? Dit zijn vragen die in deze workshop aan de orde komen. Belangrijk daarin is een overzicht van de beschikbare tests. Deelnemers krijgen instructie in het gebruik daarvan, in het kader van signalering en diagnostiek van dyscalculie.

werkvormen

De cursus is opgebouwd uit blokken theorie door de docent, een casus, het bespreken van de opgegeven literatuur, het in groepjes oefenen met intake vragen, een kennismaking met diagnostische instrumenten en het oefenen met een screener. Na afloop van de cursusdag krijgen de deelnemers als toets de opdracht om een dyscalculie-screener af te nemen of een rekenonderzoek te doen met suggesties voor vervolg onderzoek. Hierop krijgen zij individueel schriftelijke feedback van de docent.

aanbovelen literatuur (niet verplicht)

  • Van Oostendorp, M, Aan de slag met rekenproblemen, Uitgeverij Boom, 2014, ISBN 9789089534224
  • Milikowski, M, Dyscalculie en rekenproblemen, 20 obstakels en hoe ze te nemen, Uitgeverij Boom, 2012, ISBN 9789461058324.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend6 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend6 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend6 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M. van Oostendorp (Marije) - docenten - 678179512

Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact