Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Dubbele diagnose en IDDT voor psychiaters en verslavingsartsen

alléén incompany aan te vragen

eendaagse training
391.18.01
Continue
€ 0,-

inclusief lunch

.
1 dag van 9.30 - 16.30 uur

Arkin | Klaprozenweg 111 | AMSTERDAM

In deze introductie cursus Dubbele Diagnose en IDDT voor psychiaters en psychologen komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van neurobiologie aan de orde, de gevolgen voor gedrag en de mogelijkheden van psychologische interventies. Vervolgens wordt verkend wat dat betekent voor de praktijk: behandelkader, bejegening en de inhoud van behandeling. ’s Middags komen de implementatie, resultaten en ervaringen met geïntegreerde behandeling aan de orde. Wat is bijvoorbeeld de rol van de psycholoog en psychiater in de implementatie van geïntegreerde behandeling? De dag eindigt met een groepsopdracht rond behandelplannen en casus.

doelgroep

psychiaters, verslavingsartsen en huisartsen.

doelstelling

Na afloop van deze cursus beschikt u over voldoende basiskennis van dubbele diagnose;

 • u heeft voldoende handvatten voor een cliëntgerichte- en motiverende bejegening van dubbele diagnose-cliënten;
 • u kunt dubbele diagnose tijdig herkennen en diagnosticeren;
 • u bent in staat om doelgericht behandelinterventies in te zetten die passen bij de fase waarin de cliënt zich bevindt;
 • u heeft kennis over farmacologische behandelmogelijkheden bij dubbele diagnose, inclusief anti-trekmedicatie;
 • u weet wat er komt kijken bij implementatie van geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling en wat daarin uw rol als arts, psychiater of psycholoog kan zijn.

inhoud

Onderwerpen die in elk geval aan bod komen zijn: * wat is dubbele diagnose? Definiëring, prevalentie, gevolgen voor cliënt, gevolgen voor behandeling en verklaringsmodellen;

 • neurobiologie van verslaving en dubbele diagnose;
 • integrated Dual Disorder Treatment (IDDT) behandelkader;
 • gefaseerde behandeling en Prochaska en DiClemente model voor gedragsverandering;
 • bejegening en omgaan met non-compliance;
 • screening en assessment van dubbele diagnose met behulp van gevalideerde meetinstrumenten;
 • farmacotherapie bij dubbele diagnose;
 • IDDT fidelities (modelgetrouwheidsschalen) en rol van psychiaters en psychologen in implementatie van IDDT.

werkwijze

Deze training heeft een interactief karakter. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de vragen van de cursisten en er wordt steeds de link gelegd tussen uitgangsprincipes van geïntegreerde dubbele diagnose behandeling en toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk.

aanmelden

U kunt zich online aanmelden via de knop INSCHRIJVEN rechts bovenaan deze pagina.
Bent u medewerker van Arkin dan kunt u direct doorklikken naar ##Mijn Leerportaal van Arkin en u daar aanmelden.

samenwerking met het LEDD

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met het Landeliijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose

RINO Arkin Academie

De grootste GGZ-aanbieder en het grootste nascholings- en opleidingsinstituut voor de GGZ in Amsterdam hebben de handen ineen geslagen op het gebied van scholing rondom chronische psychiatrie.

Lees meer op www.rino-arkin-academie.nl->/rino-arkin-academie

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)in aanvraag? punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogin aanvraag? uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Albert Dijkhuizen is psychiater bij GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen).

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact