DSM-5 bij kinderen en jeugdigen

kindspecifieke diagnoses en context

driedaagse cursus
528.17.02
€ 475,-
Inclusief (online) aanvullende literatuur en broodjes.
3 dinsdagen van 17.00 - 21.45 uur.
12 plaatsen beschikbaar.

Het DSM classificatiesysteem wordt overal toegepast binnen de GGZ, zo ook bij de classificatie van de problematiek van kinderen en jeugdigen. De classificatie voor deze groep heeft echter specifieke kenmerken ten opzichte van de volwassenen. Zo zijn er kindspecifieke diagnoses en is de systemische, ontwikkelingsdynamische en culturele context vaak meer van belang. In deze cursus wordt de classificatie van kinderen en jongeren systematisch behandeld. Cursisten kunnen na afloop onder meer de C-GAS en diverse V-coderingen (samenhangend met systemische variabelen) gebruiken. Er zal aandacht zijn voor de overeenkomsten en de verschillen tussen DSM-IV en DSM-5 als voorbereiding op het gebruiken van deze nieuwe versie. In de cursus wordt geen aandacht besteed aan de DC 0-3. Enige voorkennis van classificeren wordt wel verondersteld.

doelgroep

(GZ-)psychologen, orthopedagogen, kinderpsychotherapeuten.

doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers de vaardigheid om een beschrijvende diagnose bij kinderen en jongeren op een logische en passende wijze om te zetten in een classificatie volgens het DSM-systeem. De deelnemers hebben daarnaast zicht op de voor- en nadelen van de classificatie binnen het kader van de behandeling, het verloop, de prognose en de vergoeding van zorg.

inhoud

hantering van het classificatiesysteem in het algemeen;
gebruik van het classificatiesysteem bij kinderen en jongeren;
het verschil tussen diagnose en classificatie;
de meest voorkomende stoornissen op kinderleeftijd;
het gebruiken van de diverse V-coderingen samenhangend met systemische variabelen;
het gebruiken van de C-GAS;
het werken met (zelf ingebrachte) casuïstiek.

u dient te beschikken over

Beknopt overzicht van criteria van de DSM-5, Hengeveld, Uitgeverij Boom, ISBN 9789089532251.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPin aanvraag? uren
behandeling ? uren
diagnostiek ? uren
K&J - NIPtoegekend7 uren
diagnostiek 1 uren
behandeling 6 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend14 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend7 uren
diagnostiek 1 uren
behandeling 6 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend14 uren
Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Thomas Lenz is kinder- en jeugdpsychiater/ psychotherapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact