Ons onderwijs is een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Diagnostiek met FEAS

bij kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders

driedaagse cursus
503.20.02
€ 695,-

Inclusief (online) aanvullende literatuur.

.
3 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Deze cursus is volgeboekt.

ONLINE | Onderwijs | ZOOM

Deze cursus is vol. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

In deze verdiepingscursus leren de deelnemers hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de diagnostische instrumenten Functional Emotional Assessment Scale (FEAS), zoals ontwikkeld door Greenspan en Wieder (DIR/Floortime), en de DC:0-5 (Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood), bij het formuleren van een behandelplan voor jonge kinderen en hun ouders.

De cursisten brengen goed gedocumenteerde casussen uit eigen praktijk in. Aan de hand van deze casuïstiek worden de observatiegegevens van kinderen en ouders (met name van hun onderlinge interactie) geordend vanuit het ontwikkelingsperspectief. Deelnemers leren eveneens deze diagnostische classificatie te vertalen naar een behandelplan.

doelgroep

Ervaren GZ-psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, kinderpsychiaters, kinderartsen en jeugdartsen, werkzaam in bijvoorbeeld GGZ-instellingen en RIAGG's, medisch kinderdagverblijven (MKD), medisch kindertehuizen (MKT), kindertehuizen, de kinder- en jeugdpsychiatrie, Bureaus Jeugdzorg, kinderafdelingen van ziekenhuizen, consultatiebureaus voor jonge kinderen en privé-praktijken.

voorwaarde voor deelname

Wilt u deze cursus los volgen, dus niet als onderdeel van de route tot FloorPlay coach of FloorPlay specialist, dan is het verplicht dat u eerst de FloorPlay Introductie online module volgt.

doelstelling

Na het doorlopen van deze cursus zijn deelnemers in staat om observatiegegevens systematisch te ordenen, ze samen te vatten in termen van een diagnose of hypotheses voor nadere (proces)diagnostiek en dit vervolgens te vertalen naar een ontwikkelingsgericht behandelplan.

inhoud

Aan de hand van video-casussen worden de gegevens uit observaties van kinderen en ouders, en met name van hun onderlinge interactie, geordend vanuit het DIR-model (m.b.v. de FEAS en Learning Tree van Greenspan) en de DC: 0-5. Op basis van deze ordening wordt vervolgens een behandelplan opgesteld.

Vier cursisten brengen een goed gedocumenteerde casus uit de eigen praktijk in van een kind tussen 0 en 5 jaar (o.a. de anamnese en een video-opname van een spelsessie met het kind en (één van) de ouders). De inbreng van deze video-casus wordt onderling tussen de cursisten afgestemd. Op basis van deze casussen wordt geoefend met het ordenen van de observatiegegevens, het stellen van een diagnose (o.a. op basis van Greenspan en Wieder, 2006 en de DC: 0-5) en het opstellen van een behandelplan. Naast uitgebreide behandeling van de 4 videocasussen kunnen cursisten aan de hand van de besproken thema’s vragen stellen over andere casuïstiek uit de eigen werkpraktijk.

werkwijze

Behandelen van theorie over het DIR-model (Greenspan en Wieder, 2006), het gebruik van de FEAS en de mijlpalen van Greenspan. Uitleg over de opbouw en het gebruik van de DC: 0-5 en de verbinding met de FEAS.
Theoretische inleidingen worden afgewisseld met oefensituaties en video-analyses.
Enkele cursisten brengen een goed gedocumenteerde casus uit de eigen praktijk in van een kind tussen 0 en 5 jaar. Dit omhelst onder meer de anamnese en een video-opname van een observatiesessie van een (speelse interactie tussen het kind en (één van) de ouders. Op basis van deze casussen wordt geoefend met het ordenen van de observatiegegevens, het stellen van een diagnose (met behulp van het werk van Greenspan en Wieder, 2006), het classificeren volgens de DC:0-5 en het opstellen van een behandelplan.
De cursisten die geen video-casus inbrengen, kunnen aan de hand van de besproken thema’s vragen stellen over casuïstiek uit de eigen praktijk. Van alle cursisten worden een actieve bijdrage verwacht tijdens het analyseren van de video-casuïstiek. Dit gebeurt aan de hand van verschillende werkvormen.

Om ruim tijd te kunnen besteden aan iedere ingebrachte casus is het maximale aantal deelnemers gesteld op 12.

cursusaanbod Infant Mental Health

De RINO heeft een uitgebreid cursusaanbod op het gebied van Infant Mental Health. Meer informatie vindt u via deze link: IMH-aanbod

FloorPlay opleidingsroute

Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist. Voor meer informatie hierover zie Floorplay.

Accreditaties

Dutch Affiliate for Infant Mental Health (DAIMH)toegekend36 uren
theorie en vaardigheidstraining 18 uren
literatuur en praktijkopdrachten 18 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend9 punten
K&J - NIPtoegekend18 uren
diagnostiek 16 uren
behandeling 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend17 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 uren
diagnostiek 16 uren
behandeling 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend28 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Janne Visser is kinderpsychiater bij Jeugd-GGZ Dimence en I(EC)MH-specialist DAIMH.

Lees verder
Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 889453587

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact