Diagnostiek met FEAS

bij kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders

driedaagse cursus
503.20.01
€ 695,-

Inclusief (online) aanvullende literatuur en lunch.

.
3 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In deze verdiepingscursus leren de deelnemers hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de diagnostische instrumenten Functional Emotional Assessment Scale (FEAS), zoals ontwikkeld door Greenspan en Wieder (DIR/Floortime), en de DC:0-3R (Diagnostic Classification Zero to Three), bij het formuleren van een behandelplan voor jonge kinderen en hun ouders.

De cursisten brengen goed gedocumenteerde casussen uit eigen praktijk in. Aan de hand van deze casuistiek worden de observatiegegevens van kinderen en ouders (met name van hun onderlinge interactie) geordend vanuit het ontwikkelingsperspectief. Deelnemers leren eveneens deze diagnostische classificatie te vertalen naar een behandelplan.

doelgroep

Ervaren GZ-psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, kinderpsychiaters, kinderartsen en jeugdartsen, werkzaam in bijvoorbeeld GGZ-instellingen en RIAGG's, medisch kinderdagverblijven (MKD), medisch kindertehuizen (MKT), kindertehuizen, de kinder- en jeugdpsychiatrie, Bureaus Jeugdzorg, kinderafdelingen van ziekenhuizen, consultatiebureaus voor jonge kinderen en privé-praktijken.

voorwaarde voor deelname

Wilt u deze cursus los volgen, dus niet als onderdeel van de route tot FloorPlay coach of FloorPlay specialist, dan is het verplicht dat u eerst de FloorPlay Introductie online module volgt.

doelstelling

Na het doorlopen van deze cursus zijn deelnemers in staat om observatiegegevens systematisch te ordenen, ze samen te vatten in termen van een diagnostische classificatie en dit vervolgens te vertalen naar een ontwikkelingsgericht behandelplan.

inhoud

Aan de hand van casussen worden de gegevens uit observaties van kinderen en ouders, en met name van hun onderlinge interactie, geordend vanuit het ontwikkelingsperspectief. Op basis van deze ordening wordt vervolgens een diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld.
Iedere cursist brengt een goed gedocumenteerde casus uit de eigen praktijk in van een kind tussen 0 en 5 jaar (o.a. de anamnese en een video-opname van een observatiesessie met het kind en (één van) de ouders). Op basis van deze casussen wordt geoefend met het ordenen van de observatiegegevens, het stellen van een diagnose (o.a. op basis van Greenspan en Wieder, 2006), het classificeren volgens de DC:0-3R (2005) en het opstellen van een behandelplan.

werkwijze

Iedere cursist brengt een goed gedocumenteerde casus uit de eigen praktijk in van een kind tussen 0 en 5 jaar. Dit omhelst onder meer de anamnese en een video-opname van een observatiesessie met het kind en (één van) de ouders. Op basis van deze casussen wordt geoefend met het ordenen van de observatiegegevens, het stellen van een diagnose (met behulp van het werk van Greenspan en Wieder, 2006), het classificeren volgens de DC:0-3R (2005) en het opstellen van een behandelplan.

Om ruim tijd te kunnen besteden aan iedere ingebrachte casus is het maximale aantal deelnemers gesteld op 10.

studiebelasting

Er moet worden gerekend op ongeveer 20 uur literatuurstudie (vooraf) en 10 uur praktijkopdrachten (het voorbereiden van de casus uit eigen praktijk en het uitschrijven van een observatieverslag en een behandelplan). De praktijkopdrachten vormen tevens de toets.

aanbevolen literatuur

  • Rexwinkel, M.J. e.a. Handboek Infant Mental Health (2011), 1e druk, Koninklijke Van Gorcum, ISBN 9789023248491.
  • Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders (2005) Diagnostic Manual for Infancy and Early Childhood. Bethesda: ICDL.
  • S.I. Greenspan en S. Wieder (1998) *The child with special needs. Encouraging intellectual and emotional growth.
  • Reading: Perseus Book. (Nederlandse vertaling: 2003) Als uw kind speciale aandacht nodig heeft. Utrecht: Kosmos, 2003.
  • Shirilla, J.J. en D. Weatherson (2002) Case studies in infant mental health. Risk, resiliency and relationship. Washington DC: Zero to three.
  • Lieberman, A., S. Wieder en E. Fenichel (1997) DC: 0-3. Casebook. A guide to the use of Zero to Three's Diagnostic Classification of Mental Health Disorders of Infancy and Early Childhood in assessment and treatment planning. Washington DC: Zero to three.
  • Noshpitz, Greenspan, Wieder en Osofsky (red.) (1997) Handbook of child and adolescent Psychiatry. Volume 1: Infants and preschoolers: development and syndromes. New York: Wiley.
  • The Interdisciplinary Council on Development and Learning Disorder (2000) Clinical Practice Guidelines. Bethesda MD: The Interdisciplinary Council on Development and Learning Disorder (kan ook via internet gedownload worden).

Indien u de boeken wilt bestellen, kan dat via amazon.com (Greenspan) of bol.com (DC:0-3R).

cursusaanbod Infant Mental Health

De RINO heeft een uitgebreid cursusaanbod op het gebied van Infant Mental Health. Meer informatie vindt u via deze link.

FloorPlay opleidingsroute

Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist. Voor meer informatie hierover zie Floorplay.

Accreditaties

Dutch Affiliate for Infant Mental Health (DAIMH)toegekend36 uren
theorie en vaardigheidstraining 18 uren
literatuur en praktijkopdrachten 18 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend9 punten
K&J - NIPtoegekend18 uren
diagnostiek 16 uren
behandeling 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend17 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 uren
diagnostiek 16 uren
behandeling 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend28 punten
Contact