Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik van kinderen

psychoseksuele screening

driedaagse cursus
514.19.01
€ 690,-
Inclusief aanvullende literatuur en lunches.
3 dagen van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik is voor de meeste professionals een ingewikkelde zaak. Toch worden zij regelmatig met vragen hierover geconfronteerd. In deze cursus worden gesprekstechnieken geoefend om een compleet onderzoek te doen gericht op de psycho-seksuele ontwikkeling van een kind. Ingegaan wordt op de verschillen tussen diagnostiek in de forensische- en de hulpverleningscontext.

doelgroep

Hulpverleners, werkzaam binnen bureau jeugdzorg, ggz, (gezins)voogdijverenigingen, MKD's, daden voor Kinderbescherming, poliklinieken: (ortho)pedagogen, kinderpsychologen, kinderpsychotherapeuten en maatschappelijk werkenden. De cursus is niet geschikt voor hen die werken met verstandelijk gehandicapte patiënten. Kennis op het gebied van psychodiagnostiek is vereist.

doeleinde

Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik, voortbordurend op een redelijke basiskennis omtrent seksueel misbruik van kinderen en kennis omtrent de 'gewone' diagnostiek. De cursist leert om een compleet onderzoek te doen gericht op de psycho-seksuele ontwikkeling van het kind; een zogeheten Psychoseksuele screening. Dit houdt in dat de cursist na afloop van de training voldoende gesprekstechnieken heeft geleerd om zelfstandig een kindinterview af te nemen evenals het daarbij behorende oudergesprek alsmede het adviesgesprek.

inhoud

Signaleren van seksueel misbruik
De “normale” psychoseksuele ontwikkeling van een kind
Aandacht voor ieders eigen normen en waarden op het gebied van seksualiteit en de invloed daarvan op het gesprek met ouders en kinderen
Gerichte diagnostiek met betrekking tot mogelijk seksueel misbruik: voorwaarden voor het uitvoeren van een psychoseksuele screening, de opbouw van een gericht kind interview en het daaraan voorafgaande gesprek met ouders.
Suggestieve vragen en andere relevante die te maken hebben met de vraag; hoe vraag ik wat ik wil weten;
Spanningsveld tussen hulpverlening en justitie,
Aandacht voor diagnostiek binnen scheidings- en omgangszaken
Verslaglegging van een onderzoek
Diagnostiek en dan?, waaronder: opzetten van een hulpverleningsplan, kindergroepen en oudergroepen.

werkwijze

Inleidingen door de docent en praktische oefeningen.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend9 uren
diagnostiek 7 uren
behandeling 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend9 uren
diagnostiek 7 uren
behandeling 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren
Registerpleinin aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. Terhorst is GZ-psycholoog bij Jeugdriagg Noord Holland Zuid.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact