Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

diagnostiek en behandeling

tweedaagse cursus
568.19.01
€ 595,-
Inclusief lunches.
2 dinsdagen van 10.00 - 17.00 uur
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de jeugdzorg en het onderwijsveld. Deze cursus helpt u deze problematiek beter te begrijpen, aan te kunnen, en te behandelen, vanuit de combinatie van psychiatrische diagnostiek en behandeling, gedragstherapie en gezinstherapeutische interventies.

docenten

Prof. dr. Ad Kerkhof (VU Amsterdam), GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut, onderzoekt de Geestelijke Gezondheidszorg in relatie tot Suïcide. Hij ontwikkelt o.a. een signaleringsinstrument voor suïcidaliteit bij adolescenten dat gebruikt zal gaan worden in de praktijk van de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg en in het onderwijs via Zorgadviesteams. Hij is een ervaren psychotherapeut die suïcidale patiënten behandelt en nabestaanden ondersteunt.

Mevrouw Drs. Ineke Rood, psychotherapeut en systeemtherapeut, erkend opleider en supervisor van de NVRG en werkzaam als teamleider en systeemtherapeut bij de afdeling Volwassenenzorg van Mediant te Enschede. Voorheen was ze werkzaam als teamleider en systeemtherapeut bij de afdeling Psychotherapie voor kinderen en adolescenten bij de Mediant.

Drs. Jan Meerdinkveldboom, is kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut en systeemtherapeut. Hij werkte ruim 30 jaar in verschillende klinieken voor jongeren. Hij is gespecialiseerd in psychiatrische hulpverlening aan adolescenten en hun gezinnen vanuit een systemisch kader. Daarnaast treedt hij op als consulent bij suicidaal gedrag van jongeren en verzorgt hij lezingen en workshops over dit onderwerp.

Afhankelijk van de grootte en samenstelling van de cursusgroep zullen de docenten alleen, in tweetallen, of gedrieën verschillende dagdelen verzorgen.

doelgroep

Klinisch psychologen, K&J psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, gedragstherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, kinderpsychiaters, huisartsen, schoolpsychologen.

doelstelling

Na afloop van deze cursus is de cursist in staat om de suïcidale wanhoop bespreekbaar te maken en depressie en suïcidaliteit in te schatten. Men heeft geleerd om basistechnieken van cognitieve therapie, diagnostiek, en systeem behandeling toe te passen bij depressieve suïcidale jongeren.

verantwoording

Deze cursus is de eerste cursus die op specialistisch niveau gegeven wordt aan klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en orthopedagogen. De cursus sluit aan bij de nieuwe multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (Van Hemert e.a., 2012). In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het betrekken van het familiesysteem.

inhoud

diagnostiek van depressieve en suïcidale klachten, meetinstrumenten;
inschatting van suïcidaliteit;
bejegening van adolescenten met depressieve klachten en suïcidaliteit;
risicovol gedrag en zelf-destructieve gedrag;
recente wetenschappelijke ontwikkelingen;
behandeling van depressieve klachten en suïcidaliteit met cognitieve gedragtherapie en systemische benadering;
e-mental health benaderingen;
behandeling van gezinnen met suïcidale jongeren

werkwijze

Korte inleidingen en vooral veel praktische oefeningen in diagnostiek en behandeling, gebruik makend van eigen casuïstiek van de deelnemers.

aan te schaffen literatuur

Meerdinkveldboom, J., Rood, I. en Kerkhof A. (2016). Handboek suicidaal gedrag bij jongeren: Individuele en gezinsbehandeling. ISBN 9789089539212 | Boek, ISBN 9789461279071 | E-book
Ad Kerkhof en Bregje van Spijker Piekeren over zelfdoding: een zelfhulpboek (2012), Uitgeverij Amsterdam Boom, ISBN 9789461056931

Bijvoorbeeld te bestellen bij Boom uitgevers Amsterdam
Als u al in het bezit bent van het boek Piekeren van Ad Kerkhof (ISBN 9789085064695) kan dat ook volstaan

andere cursussen over dit onderwerp:

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend12 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend18 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend11 uren
K&J - NIPtoegekend12 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 8 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend6 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 8 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof (Ad) - docenten - 695004120

Ad Kerkhof is klinisch psycholoog (BIG) en hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Lees verder
Mw. C.A.C.M. Rood (Ineke) - docenten - 501761955

Ineke Rood is psychotherapeut en systeemtherapeut, erkend opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG.

Lees verder

Jan Meerdinkveldboom, is kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut en systeemtherapeut

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact