Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Deep Democracy, the Lewis Method

training Deep Democracy, level 1

tweedaagse cursus
982.21.03
€ 575,-

inclusief lunch

.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Werken met groepen, klein of groot, is leuk en vaak een uitdaging. Verschillende mensen bij elkaar. Diverse meningen, uitgesproken én onuitgesproken. Hoe krijg je iedereen aan boord? Deep Democracy is een methode om gesprekken te voeren die de volledige potentie en wijsheid van een groep ontketenen. De creativiteit en productiviteit nemen toe en relaties worden versterkt.

duurzame besluiten met meer draagkracht

Deep Democracy (The Lewis Method) is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis. De methode Deep Democracy brengt visies, emoties en overtuigingen aan het licht die cruciaal zijn om de samenwerking in een groep te verbeteren en relaties te versterken. Daarnaast geeft het model inzicht in groepsdynamische processen en hoe interventies in te zetten afhankelijk van de dynamiek.

De methode heeft zijn fundament in de proces georiënteerde psychologie, ontwikkeld door Arnold Mindell. Deep Democracy is een pragmatische vertaling van het werk van Mindell naar facilitatie- en gesprekstechnieken en geeft een zeer praktische leidraad voor het werken met kleine en grote groepen. Het model is erop gericht om zoveel mogelijk stemmen hoorbaar te maken en diversiteit in groepen zichtbaar te maken en te benutten. Besluitvorming volgens deze methode gaat verder dan de traditionele meerderheidsdemocratie. De meederheidsstem wordt gevolgd, maar het minderheidsbelang wordt aan de beslissing toegevoegd. Zo worden wijzere, duurzame besluiten met meer draagkracht genomen.

doelgroep en doelstelling

Deep Democracy Level 1 is een methode voor iedereen die werkt met groepen; van het voeren van (twee) gesprekken tot conversaties met grote groepen. Denk hierbij onder andere aan leiders, managers, docenten, (gespreks)facilitatoren, teamleiders, trainers en behandelaars.

Na het volgen van training Deep Democracy , level 1:

 • kun je tot besluiten komen met 100% draagvlak;
 • kun je zelfverzekerd lastige gesprekken voeren en visies integreren;
 • kun je beter kunnen omgaan met weerstand bij besluiten en/of veranderprocessen;
 • kun je (twee)gesprekken zonder spanning voeren waarbij transformatie tot stand komt;
 • kun je (eerder) inzicht krijgen in knelpunten en resultaten optimaliseren;
 • kun je innovatievere manieren ontdekken om gesprekspartners in het groepsproces te betrekken;
 • kun je informatie over brengen, waarbij dit geinternaliseerd wordt.

inhoud

De deelnemers maken kennis met fundamentele theorie en direct bruikbaar diagnostische modellen en technieken:

 • check in- check out;
 • gedrag van de “ terroristen lijn” herkennen in een groep; toepassen van de stappen van Deep Democracy om polariteiten en meningen boven water te krijgen;
 • methodieken vanuit de methode om gesprekken en conversaties te voeren zoals het gesprek op voeten en pijlen gooien;
 • roltheorie;
 • het belang- en de rol van neutraliteit.

werkwijze

Theorie en praktische oefeningen worden afgewisseld. De technieken waarin de methode voorziet, worden continue gebruikt. Het proces gedurende de training wordt gevolgd en als onderwerp van de oefeningen ingezet. Er worden bij de vele oefeningen geen simulaties gebruikt.
Met een maximum van 14 deelnemers, is een persoonlijk proces en begeleiding gegarandeerd.

De training Level 1 duurt twee dagen.

registratie bij Deep Democracy Ltd.

Deep Democracy Ltd is de internationale organisatie rond Deep Democracy van grondlegger Myrna Lewis. Wanneer u deze cursus met een voldoende hebt afgerond, krijgt u registratie bij deze vereniging. Met deze registratie krijgt u toegang tot ondersteunend (beeld)materiaal en u opgenomen in het register van leden. Tevens verstrekt deze organisatie een certificaat van deelname en staat garant voor de kwaliteit van de (geaccrediteerde) trainer. Met het certificaat van deelname aan de level 1 training kan deel worden genomen aan de volgende training in deze methode: level 2, bij alle aangesloten opleidingsinstituten.

Accreditaties

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)toegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Yonathan is Deep Democracy gecertificeerd trainer en facilitator. Hij werkt als procesbegeleider in het bedrijfsleven en in de privé-sfeer. Hij faciliteert conflictoplossing voor collega's, families en echtparen.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact