RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

Contact met mannen in de hulpverlening

Versterken van inzicht en vaardigheden om beter aan te sluiten bij zorgbehoeften van mannen

eendaagse ONLINE zomerRINO workshop
1112.20.01
€ 200,-
1 dag van 10.00 - 17.00 uur

ONLINE | Onderwijs | ZOOM

“Er lijkt spanning te bestaan tussen de termen “mannen” en “mannelijkheid”. Is mannelijkheid een inwisselbaar, cultureel construct, of zijn alle mannen verbonden door een gemeenschappelijke zelf- en emotieregulatie, met een stevige psycho-biologische basis en een specifieke overeenkomstige kracht en kwetsbaarheid?

Mannen bestaan in oneindig veel variëteiten, maar wanneer mannen in de problemen komen, neigen ze, ongeacht de aanleiding, stuk voor stuk tot dezelfde stereotype, defensieve en vaak (zelf)destructieve mechanismen gericht op emotioneel isolement.

Hoe kun je als hulpverlener, dankzij meer inzicht in dit ‘taaie’ mechanisme beter contact, aansluiting en hulp leren bieden aan mannelijke cliënten? “.

doelgroep

Hulpverleners die werkzaam zijn met mannelijke clienten zoals psychotherapeuten, artsen, maatschappelijk werkers, POH-GGZ, seksuologen, Spv’s enz.

doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers:

  • betere kennis en vaardigheden over efficiente- en niet efficiente interventies bij het initieren en onderhouden van behandelcontact met mannelijke cliënten;
  • inzicht in typisch kenmerken van emotieregulatie en onderhouden van eigenwaarde bij mannen;
  • weten de deelnemers dat contact met mannelijke clienten beter verloopt als er aandacht is voor de eigen (mannelijke) dynamiek.

werkvormen

  • presentaties, filmfragmenten (man in de problemen). Teksten (N. Vos, W. Farrel, E. Perel, T. Overdiek, enz)
  • discussie over m/v verschillen (zin en onzin)
  • theoretische onderbouwing mannendynamiek in zelf- en emotieregulatie: prestatiecirkel, onmacht- almachtsdriehoek
  • adekwate en niet adekwate bejegening, overdracht/ tegenoverdracht, bejegening van “lastige” mannen, oefenen in rollenspelen.

Accreditaties

Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)in aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. E.M. van Beek (Erik) - docenten - 467295457

Erik van Beek is seksuoloog NVVS, cultuurfilosoof. Hij werkt bij het Seksuologisch Expertisecentrum Haarlem en Van Rhoon psychologen.

Lees verder
Dhr. drs. P. Leusink (Peter) - docenten - 1060073148

Peter Leusink is huisarts en voorheen seksuoloog NVVS.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact