Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

opleiding in samenwerking met de RINO Groep

tweejarige post-HBO en WO opleiding
030.22.01
Nader te bepalen
€ 7.450,-

inclusief lunches en digitale literatuur

.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De Consulent Seksuele Gezondheid NVVS richt zich op het bevorderen van seksuele gezondheid voor alle bevolkingsgroepen. Kerntaken zijn preventie van seksuele problemen, voorlichting, deskundigheidsbevordering, advisering, interventieontwikkeling en kortdurende counseling bij enkelvoudige seksuele problemen.

Deze tweejarige opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) en de RINO Groep. De opleiding wordt aangeboden op twee locaties, in Amsterdam en Utrecht.

doelgroep

Aan de opleiding kunnen deelnemen: basispsychologen en -pedagogen, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners, verpleegkundigen, preventiewerkers en paramedici uit verwante vakgebieden.
De opleiding is relevant voor:

 • Seksuologische hulpverleners die zich bezig houden met seksuologische counseling en voorlichting, preventie en onderwijs en die werkzaam zijn binnen bestaande organisaties zoals de RutgersWPF, SOA-AIDS Nederland, COC, centra voor seksuele gezondheid, abortusklinieken en de regionale centra seksuele gezondheid (van de GGD).
 • Basispsychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en agogisch begeleiders die werken in een particuliere setting of binnen psychiatrische instellingen, revalidatiecentra, instellingen voor mensen met een verstandelijke. lichamelijke of zintuiglijke beperking, jeugdzorg, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en thuiszorg en die te maken krijgen met vragen en problemen op het gebied van seksuele gezondheid.
 • (Bekkenbodem)fysiotherapeuten en haptonomen, sociaal pedagogische hulpverleners, psychomotorische therapeuten, speltherapeuten, creatieve therapeuten, leerkrachten uit het gewoon en speciaal onderwijs.

U dient ten minste te beschikken over een afgeronde relevante hbo-opleiding en 2 jaar relevante werkervaring. Tijdens de opleiding dient u gedurende minimaal 4 uur per week werk te hebben op het gebied van seksuologie, dit kan in de vorm van stage.

doelstelling

Na het voltooien van de opleiding zijn deelnemers in staat zelfstandig te werken als Consulent Seksuele Gezondheid NVVS.

Kerncompetenties van de consulent seksuele gezondheid zijn:

 1. Seksuologisch handelen: De consulent zet wetenschappelijk gefundeerde seksuologische kennis, specifieke vaardigheden en professionele attitudes in om te komen tot doelmatige interventies.
 2. Didactische wendbaarheid: De consulent is in staat een krachtige leeromgeving te scheppen, waarin hij/zij een vertaalslag maakt van de stof die overgebracht moet worden naar leeractiviteiten met herkenbare casuïstiek en passende werkvormen.
 3. Beroepsontwikkeling: De consulent signaleert nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de seksuele gezondheid van verschillende groepen en reageert hierop met een adequaat, pro-actief en evidence-based aanbod.

inhoud

De consulent seksuele gezondheid heeft een aantal kerntaken:

 • Het verzorgen van kortdurende counseling bij seksuele problemen en het adequaat kunnen verwijzen voor intensieve behandeling;
 • Het ontwikkelen van interventies op basis van de beschikbare evidence uit praktijk en theorie, ter bevordering van de seksuele gezondheid van diverse doelgroepen;
 • Het geven van individuele en groepsvoorlichting over thema's op het gebied van seksuele gezondheid aan diverse doelgroepen;
 • Het geven van deskundigheidsbevordering aan professionals in de zorg, hulpverlening en het onderwijs over seksuele gezondheidsthema's;
 • Het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van seksuele gezondheid;
 • Het uitvoeren van consultancy en advisering op het gebied van seksuele gezondheid en de positionering daarvan binnen diverse organisaties op uitvoerend, beleids- en managementsniveau.

programma

De opleiding bestaat uit drie modules van elk tien dagen, plus een introductiedag:

 1. Counseling
  In deze module komen aan de orde:
 • debat en meningsvorming over seksuele gezondheid,
 • kennisoverdracht over seksueel functioneren,
 • gespreksvoering,
 • planmatig werken en het gebruik van modellen,
 • casuistiek,
 • tips & tricks,
 • wat kan en mag ik wel als consulent seksuele gezondheid en wat niet.
 1. Voorlichting, training en deskundigheidsbevordering
  In deze module komen aan de orde:
 • didactiek,
 • doceermethoden,
 • luisteren en reflecteren,
 • attitudevorming
 • kernkwaliteiten en vaardigheden
 • leermiddelen
 • gesprekstechnieken (plus clinic).
 1. Evidence, interventies en beleid
  In deze module komen aan de orde:
 • onderzoek,
 • toepassing van onderzoeksresultaten,
 • needs assessment,
 • interventieontwikkeling,
 • beoordelen en toepassen van interventies,
 • implementatie,
 • beleidsbeinvloeding,
 • stakeholders,
 • adviseren.

Elk van deze modules bestaat uit een combinatie van theoretisch onderwijs, het ontwikkelen van vaardigheden, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen, en reflectie op het eigen handelen.

planning & data

Nog niet bekend.

aanvulling bij uw aanmelding

Naast uw aanmelding dient u een aparte mail te sturen waarin de motivatie voor de opleiding wordt toegelicht en de vooropleiding en werkplek wordt beschreven.

Uw gegevens worden beoordeeld door de hoofddocenten en daarna nemen wij contact met u op voor het maken van een intakegesprek.

accreditatie

 • Ned.Ver.voor Seksuologie : de opleiding voldoet aan de cursorische criteria voor het register Consulent seksuele gezondheid NVVS
 • KNOV - kwaliteitsregister Verloskundigen: wordt aangevraagd
 • V&V - kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden: wordt aangevraagd
 • Registerplein - registratie sociale professionals: wordt aangevraagd
 • KNGF Kon.Ned.Genootschap voor Fysiotherapie, deelregistratie bekkenfysiotherapeut: wordt aangevraagd
 • Voor de actuele stand van de accreditaties kunt u op de site site van de RINOgroep terecht.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. P. Leusink (Peter) - docenten - 1095892279

Peter Leusink is huisarts en voorheen seksuoloog NVVS.

Lees verder

Drs. Marjo Ramakers is arts en seksuoloog NVVS, supervisor NVVS en NHG,  BIG-geregistreerd. Ze is werkzaam bij het Centrum voor Psychische, Relationele en Seksuele Gezondheid, Censere te Voorschoten en hoofdopleider aan de Postmaster Opleiding Sesksuologie bj de RINO Groep te Utrecht.

Lees verder

Marthy Langendonk MsC is seksuoloog NVVS en klinisch epidemioloog en docent bij de Academie voor Sociale Professies van de Haagse Hogeschool, aan de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en incidenteel ook de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact