Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

De complexiteit van suïcidaliteit begrijpen en bespreken

eendaagse nazomerRINO workshop
1109.21.03
€ 100,-
Een dagdeel op woensdag van 09:30 tot 12:30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan suïcide. Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast doen 135 mensen per dag een suïcidepoging. Zo’n 40 van hen wordt hiervoor behandeld op de spoedeisende hulp. Het is van groot belang dat we ons volop blijven inzetten om het aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Vooral door kennis over effectieve suïcidepreventie te vertalen in concrete plannen en acties.

Met deze workshop kan er een stap gezet worden richting deze concrete plannen en acties. Na afloop van deze interactieve workshop bent u bekend met een nieuwe manier van denken over de complexe dynamiek van suïcidaliteit, andere psychiatrische symptomen, stress en kwetsbaarheid. Bovendien heeft u een middel in handen om deze complexiteit op een toegankelijke manier te bespreken met collega’s en patiënten.

doelgroep

Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, huisartsen, SPV'en, POH’s-GGZ en maatschappelijk werkenden.

doelstelling

U bent op de hoogte van de theoretische uitgangspunten van de netwerkbenadering en de manier waarop deze toegepast kan worden op suïcidaliteit. U kunt de interactie tussen de suïcidaliteit en daaraan gerelateerde factoren in kaart brengen en bespreken. Bovendien heeft u ideeën over de manier waarop deze analyse vertaald kan worden in interventies.

inhoud

  • De Netwerkbenadering
  • Stress en kwetsbaarheid binnen een netwerk
  • Het ontstaan en voortbestaan van suïcidaal gedrag
  • Veiligheidsplanning

werkwijze

U maakt in deze interactieve workshop, na een korte theoretische inleiding, uw eigen netwerk van symptomen, en leert na te denken over de impact van stress op een netwerk.
Vervolgens maken we de stap van de netwerkbenadering naar het veiligheidsplan. Diverse inzichten in het individuele netwerk van de patiënt blijken een sterk startpunt voor een veiligheidsplan op maat.

Nazomeren

Bekijk het volledige Nazomer aanbod

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Sander de Vries is als Klinisch Psycholoog verbonden aan UvA Minds, academisch behandelcentrum voor ouder en kind.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact